Forside %gt; Vis nyhed

Vis nyhed

1. februar 2017

I 2016 udstedte Statsforvaltningen 3.028 separationsbevillinger og 15.351 skilsmissebevillinger. Langt de fleste skilsmissebevillinger blev udstedt på baggrund af en ansøgning om skilsmisse uden forudgående separation, også kaldet direkte skilsmisse. Antallet af separationer og skilsmisser sidste år ligger meget tæt på tallene for 2015.

Tabel 1: Antal separations- og skilsmissebevillinger udstedt af Statsforvaltningen i 2016:

Samlet antal separationsbevillinger

Samlet antal skilsmissebevillinger

3.028

15.351

 

Tabel 2: Skilsmissebevillinger i 2016 fordelt på type:

Skilsmisse efter separation

Skilsmisse uden forudgående separation (direkte skilsmisse)

Skilsmisse uden forudgående separation (direkte skilsmisse) pga. utroskab eller vold

3.850

11.439

62

 

Tabel 3: Antal separations- og skilsmissebevillinger 2011 – 2016:

 

Separationsbevillinger

Skilsmissebevillinger

Separations- og skilsmissebevillinger i alt

2016

3.028

15.351

18.379

2015

3.077

15.984

19.061

2014

4.039

18.870

22.909

2013

9.362

18.236

27.598

2012

13.359

14.964

28.323

2011

12.389

11.904

24.293

 

Bemærkning til tallene:
Statsforvaltningen kan ikke bevillige separation eller skilsmisse, hvis ægtefællerne er uenige om selve det at blive separeret/skilt eller om vilkårene. Med vilkårene menes, at ægtefællerne skal være enige om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag eller ej. Bor parret i leje- eller andelslejlighed, skal de også være enige om, hvad der skal ske med boligen. Hvis ikke parret kan opnå enighed om de tre forhold, skal ansøgningen behandles af domstolene. Eventuelle separationer og skilsmisser bevilliget ved domstolene er ikke inkluderet i tallene. Under baggrundsfakta nedenfor fremgår det, hvor mange separations- og skilsmisseansøgninger, vi har sendt videre til rettens behandling i 2016.

D. 1. juli 2013 blev det muligt at søge om skilsmisse uden forudgående separation (direkte skilsmisse) – også selvom skilsmissen ikke skyldtes utroskab eller vold. Før hen skulle man have været separeret i mindst 6 mdr., før der kunne bevilges en skilsmisse. Lovændringen har haft indvirkning på tallene – særligt i 2013 og 2014.

Baggrundsfakta:

 • Hvis man vil separeres eller skilles, skal man sende en ansøgning til Statsforvaltningen.
 • Statsforvaltningen kan bevillige separation eller skilsmisse med det samme, hvis ægtefællerne dels er enige om at ville separeres eller skilles, og dels er enige om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag eller ej. Bor parret i leje- eller andelslejlighed, skal de også være enige om, hvad der skal ske med boligen.
 • Hvis man ikke er enige om de nævnte ting, skal man til det, der kaldes en vilkårsforhandling. Det er et møde i Statsforvaltningen, hvor man sammen med Statsforvaltningen forsøger at finde en løsning og nå til enighed.
 • Kan ægtefællerne ikke blive enige, må Statsforvaltningen ikke bevillige separation eller skilsmisse, men skal sende sagen videre til retten, hvis ægteparret ønsker det.
 • Der skal betales et lovpligtigt gebyr, når man søger om separation og skilsmisse. Separation: 420 kr. Skilsmisse: 420 kr. Vilkårsforhandling: 950 kr.
 • En del af de ansøgninger, Statsforvaltningen modtager, fører ikke til en separations- eller skilsmissebevilling og fremgår dermed ikke af tabellerne ovenfor. I 2016 afsluttede vi 3.424 sager uden bevilling. Sagerne fordeler sig således:
  • 1.512 sager er afsluttet uden bevilling pga. uenighed mellem parterne. 717 af disse sager er sendt videre til behandling og afgørelse i retten.
  • 1.912 sager er henlagt (dvs. sagsbehandlingen er stoppet og afsluttet) – enten fordi parterne ikke har betalt det påkrævede gebyr, eller fordi parterne ikke har besvaret Statsforvaltningens henvendelser, eller fordi parterne har tilbagekaldt ansøgningen, inden bevillingen er udstedt.
 • Forgæves tilbagekaldelse af ansøgninger om skilsmisse: Når Statsforvaltningen modtager en henvendelse fra en af ægtefællerne om, at sagen ønskes tilbagekaldt, standser den primære sagsbehandling. Statsforvaltningen kontakter derpå den anden ægtefælle for at høre, hvorvidt vedkommende er enig i, at sagen tilbagekaldes.
  I nogle tilfælde er skilsmissebevillingen allerede udfærdiget, og ønsket om at tilbagekalde sagen er dermed kommet for sent. Ægteparret er således allerede skilt. Der føres ikke statistik vedrørende antallet af forgæves tilbagekaldelser. Statsforvaltningen anslår, at der er forgæves tilbagekaldelser i størrelsesordenen 1-2 gange om ugen.

 

Tilbage til nyhedsoversigten
Til toppen af siden
Senest opdateret 23. jun 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Publikationer |FAQ |Presse |English