Forside %gt; Vis nyhed

Vis nyhed

8. marts 2017

Der er ikke så lang tid til forårets konfirmationer. Hvis man som forældre ikke bor sammen, er det godt at kende regler og retningslinjer for konfirmationsbidrag.

Statsforvaltningen behandler hvert år ca. 3.500 ansøgninger om konfirmationsbidrag. Langt de fleste i løbet af forårsmånederne. I øjeblikket modtager vi ca. 280 ansøgninger om ugen. Men hvis forældrene selv kan blive enige om, hvordan de fordeler udgifterne i forbindelse med en konfirmation, er det slet ikke nødvendigt at involvere Statsforvaltningen eller andre myndigheder.

Hvis man som forældre skal have hjælp til at afgøre, om der skal betales konfirmationsbidrag, skal Statsforvaltningen have modtaget ansøgningen, senest dagen før barnet bliver konfirmeret. Søges der senere, skal vi ifølge reglerne afvise ansøgningen.

Når Statsforvaltningen fastsætter et konfirmationsbidrag, er reglerne sådan, at bidraget senest skal betales på selve konfirmationsdagen. Det gælder selvfølgelig kun for ansøgninger, der er afgjort inden konfirmationsdagen.

Vi kan i langt det fleste tilfælde nå at træffe en afgørelse, hvis vi har modtaget ansøgningen seks uger inden konfirmationen.

FAKTA OM KONFIRMATIONSBIDRAG

Hvad er konfirmationsbidrag?
Konfirmationsbidrag er et forældrebetalt engangsbidrag – ikke et offentligt bidrag. Det vil sige, at det er den ene forælder, der betaler bidraget til den anden forælder i forbindelse med barnets konfirmation. Enten fordi forældrene selv aftaler det, eller fordi Statsforvaltningen på baggrund af en ansøgning fastsætter bidraget, når betingelserne for det er opfyldt.

Hvornår skal man betale konfirmationsbidrag?
Som forældre kan man selv aftale, hvordan man afholder udgifterne i forbindelse med barnets konfirmation. Man behøver ikke at involvere Statsforvaltningen eller andre myndigheder i egne aftaler.
Hvis man ikke kan blive enige, kan Statsforvaltningen tage stilling til spørgsmålet på baggrund af en ansøgning.

Hvis der er fælles forældremyndighed, kan begge forældre selv vælge, hvordan de vil opfylde deres forsørgelsespligt i anledning af konfirmationen. Det betyder, at der ikke kan fastsættes konfirmationsbidrag, hvis samværsforælderen eksempelvis selv holder en fest for barnet eller tager barnet med på en ferierejse i anledning af konfirmationen.

Hvis bopælsforælderen har fuld forældremyndighed, og hvis vedkommende har udgifter i anledning af konfirmationen, kan der normalt fastsættes konfirmationsbidrag. Når der er eneforældremyndighed, skal Statsforvaltningen kun tage hensyn til udgifter, som samværsforælderen efter aftale med bopælsforælderen har afholdt i anledning af konfirmationen.

Hvor meget skal man betale i konfirmationsbidrag?
Når Statsforvaltningen fastsætter konfirmationsbidrag, sker det efter en fast takst, som reguleres hvert år af Børne- og Socialministeriet. I 2017 er konfirmationsbidraget 3.540 kr.

Den, der betaler konfirmationsbidrag, kan trække beløbet fra i skat.

Læs mere om reglerne for konfirmationsbidrag og beklædningsbidrag

Tilbage til nyhedsoversigten
Til toppen af siden
Senest opdateret 23. jun 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Publikationer |FAQ |Presse |English