Forside %gt; Børn %gt; Børnebidrag %gt; Børnebidrag og skatten

Børnebidrag og skatten

Børnebidrag_penge_legetøj

For barnet:

Et børnebidrag bliver beskattet hos det barn, der får bidraget. Normalbidraget er dog skattefri indkomst for børn under 18 år. Bidrag ud over normalbidraget bliver beskattet hos barnet, men vil ofte være skattefrit på grund af personfradragets størrelse.

Navngivnings- og konfirmationsbidrag regnes ikke med til barnets indkomst

Uddannelsesbidrag bliver beskattet hos den unge, som bidraget er fastsat i forhold til.

For bidragsbetaleren:

Du kan få skattefradrag for det meste af det beløb, du betaler i børnebidrag. Du kan dog ikke få fradrag for tillægget, som i 2017 er 153 kr. (150 kr. i 2016) pr. barn pr. måned. Det betyder, at du i din skattepligtige indkomst kan få fradrag for et bidragsbeløb, der i 2017 overstiger 1.836 kr. (1.800 kr. i 2016), hvis du betaler bidrag hele året.

Betaler du navngivnings- eller konfirmationsbidrag, kan du ligeledes få fradrag for disse bidrag i din skattepligtige indkomst.

Uddannelsesbidrag er ikke fradragsberettiget. Det skyldes, at du kan kun trække bidrag til børn under 18 år fra i skat.

Krydsende bidrag:

Har I som forældre hver især et af jeres børn boende, og har I en aftale om at betale børnebidrag til det barn, som ikke bor hos jer, så kan I begge få skattefradrag for bidraget. Det gælder også, selv om betaling sker ved hel eller delvist modregning i det beløb, den anden skal betale.

Læs mere om skat og bidrag på SKATs hjemmeside

Til toppen af siden
Senest opdateret 7. dec 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Publikationer |FAQ |Presse |English