Forside %gt; Tilsynet med kommuner og regioner

Tilsynet med kommuner og regioner

Det kommunale tilsyn fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Det kan for eksempel være forvaltnings- og offentlighedsloven, kommunestyrelses- og regionsloven og de uskrevne grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse (de såkaldte kommunalfuldmagtsregler). Andre eksempler er kommunernes tilsyn på miljø- og planområdet og overholdelse af forskellig lovgivning på folkeskoleområdet. 

Læs mere om tilsynets kompetence og sagsbehandling her (pdf).

Reglerne om tilsynet findes i kapitel 6 i kommunestyrelsesloven

 

En kommunes anvendelse af digitale byportaler

28.11.2016 - Statsforvaltningen har i en konkret sag taget stilling til hjemmelsgrundlaget og lovligheden af en kommunes faktiske anvendelse af og opkrævning af betaling for benyttelse af 6 digitale byportaler opstillet på vejareal. Udtalelsen er ikke kun relevant for den pågældende kommune, men kan også være det for andre kommuner.

 

Odense Kommunes engagement i musikfestivalen Tinderbox

02.11.2016 - Statsforvaltningen har udtalt sig om Odense Kommunes engagement i musikfestivalen Tinderbox.

 

Anmodninger fra kommuner og regioner om en forhåndsudtalelse

06.10.2016 - Det kommunale tilsyn introducerer nu en skabelon, som kommuner og regioner skal anvende, når de anmoder om en forhåndsudtalelse fra tilsynet.

 

Udmålingsprincipper i henhold til BPA

06.10.2016 - Statsforvaltningen har i en konkret sag taget stilling til, at Aarhus Kommunes praksis for udmåling af tilskud i sager om borgerstyret personlig assistance ikke er i overensstemmelse med serviceloven og udmålingsbekendtgørelsen. Udtalelsen er ikke kun relevant for Aarhus Kommune, men kan også være det for andre kommuner.

 

Manglende indstilling af midlertidige forældremyndighedsindehavere

06.10.2016 - Statsforvaltningen har bedt flere af landets kommuner om at sikre indstilling af midlertidige forældremyndighedsindehavere for uledsagede mindreårige flygtninge.

 

Vederlag til medlemmer af kommunale fællesskabers bestyrelse

06.10.2016 - Det kommunale tilsyn ensretter og skærper praksis vedrørende faste vederlag til medlemmer af bestyrelser i kommunale fællesskaber.

 

Det kommunale tilsyns kompetence i forhold til selvstyrehavne

06.10.2016 - Det kommunale tilsyn har i anledning af bl.a. henvendelse fra Folketingets Ombudsmand udtalt, at tilsynet ikke har kompetence i forhold til selvstyrehavne, da disse ikke er en del af den kommunale enhedsforvaltning.

 

 

 

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 28. nov 2016
Kontakt os

Kontakt det kommunale tilsyn:

E-mail:
tilsynet@statsforvaltningen.dk

 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |Kontakt redaktionen |English