Forside %gt; Tilsynet med kommuner og regioner

Tilsynet med kommuner og regioner

 

Det kommunale tilsyn fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det kan for eksempel være forvaltnings- og offentlighedsloven, kommunestyrelses- og regionsloven og de uskrevne grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse (de såkaldte kommunalfuldmagtsregler). Andre eksempler er kommunernes tilsyn på miljø- og planområdet og overholdelse af forskellig lovgivning på folkeskoleområdet.

Der er visse begrænsninger i tilsynets mulighed for at tage sager op til behandling. Tilsynet kan blandt andet ikke behandle henvendelser, som handler om:

  • Lovgivning, der retter sig mod andre end offentlige myndigheder eller både retter sig mod offentlige myndigheder og andre (f.eks. lov om ligebehandling af mænd og kvinder).
  • Kommuner og regioners overholdelse af en aftale, f.eks. overholdelse af aftaler om køb og salg af fast ejendom.
  • God forvaltningsskik og om en afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig.
  • Afgørelser i enkeltsager, som kan behandles af en særlig klage- eller tilsynsmyndighed, f.eks. Ankestyrelsen, Natur- og Miljøklagenævnet, Datatilsynet eller andre.

Reglerne om tilsynet findes i kapitel 6 i kommunestyrelsesloven.

Tilsynet er ikke en klageinstans, og derfor beslutter vi selv, om vi vil rejse en tilsynssag. Vi kan rejse en tilsynssag, selvom vi ikke har fået en henvendelse fra en borger om et eventuelt ulovligt forhold. Omvendt er det ikke sikkert, at vi rejser en tilsynssag, selvom en borger har henvendt sig og gjort opmærksom på, at en kommune eller region måske overtræder loven.

Hvis vi rejser en tilsynssag, kan vi udtale, om kommunen eller regionen har handlet ulovligt. Vores udtalelse er vejledende. Statsforvaltningens kommunale tilsyn afgiver vejledende udtalelse i omkring 300 sager årligt.

I helt særlige tilfælde kan vi anvende sanktioner over for kommunerne eller regionerne, men der sker meget sjældent.

Læs mere om tilsynets kompetence og sagsbehandling her (pdf)

 

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 5. sep 2016
Kontakt os

Kontakt det kommunale tilsyn:

E-mail:
tilsynet@statsforvaltningen.dk

 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |Kontakt redaktionen |English