Forside %gt; Det Psykiatriske Patientklagenævn

Det Psykiatriske Patientklagenævn

Det_Psykiatriske_Patientklagenævn_skilt1

Nævnenes Hus fungerer som sekretariat for Det Psykiatriske Patientklagenævn. Nævnet behandler klager tvangsindgreb, der har fundet sted under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Tvangsindgreb er indgreb, som du ikke har givet samtykke til.

Du kan klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn, hvis du har været udsat for tvang under din indlæggelse på en psykiatrisk afdeling.

Der er ingen krav til, hvordan klagen skal se ud. Den kan være både mundtlig og skriftlig. Klagen afleveres - eventuelt via din patientrådgiver - til hospitalet eller det psykiatriske center, der har pligt til at sørge for, at din klage videresendes til Det Psykiatriske Patientklagenævn.

I menuen til venstre kan du læse mere om Det Psykiatriske Patientklagenævn, og hvordan du klager til nævnet.

Statsforvaltningen er i en overgangsperiode hjemsted for information om Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Til toppen af siden
Senest opdateret 15. aug 2017

Kontakt Det Psykiatriske Patientklagenævn:

72 40 58 60

 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |English