EU-ophold

EU-Ophold_Europakort

Som EU-borger kan du frit indrejse i Danmark og opholde dig i landet i op til tre måneder uden opholdsdokument (bevis for registrering). Hvis du søger arbejde, kan du opholde dig i landet i op til seks måneder uden opholdsdokument. De tre og seks måneder beregnes fra den dato, du rejser ind i Danmark.

Forventer du, at dit ophold i Danmark varer mere end tre måneder, skal du inden de tre måneder er gået søge om et opholdsdokument.

Et opholdsdokument er din dokumentation for, at du som EU-borger - eller familiemedlem til en EU-borger - har ret til at opholde dig i Danmark.

Som EU-borger vil dit opholdsdokument være et bevis for registrering. Beviset udstedes ikke for noget bestemt tidsrum, og det er gyldigt, så længe de betingelser, der lå til grund for udstedelsen, fortsat er opfyldt.

Efter fem års uafbrudt lovligt ophold i Danmark kan du søge om et bevis for ret til permanent ophold.

Reglerne om ophold i Danmark for EU-borgere og deres familiemedlemmer er reguleret i EU-opholdsbekendtgørelsen.

Når du har modtaget dit bevis for registrering, kan du efterfølgende rette henvendelse til Borgerservice i den kommune, hvor du bor, for at få et CPR-nummer og et sygesikringsbevis. Du kan ikke få et CPR-nummer uden et bevis for registrering.

Hvis du er statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige, skal du ikke søge om opholdsdokument, fordi du som nordisk statsborger har ret til at opholde dig i Danmark uden tilladelse.

Hvem kan få et bevis for registrering

Ansøgning og dokumentation

Sagsbehandlingstid

Til toppen af siden
Senest opdateret 17. okt 2016
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |Kontakt redaktionen |English