Forside %gt; Indfødsret

Indfødsret

EU-Ophold_Europakort

Indfødsret er i dag det samme som statsborgerskab, og det giver mulighed for at få dansk pas.

Hvis du ønsker dansk indfødsret / statsborgerskab, skal du enten søge via Statsforvaltningen eller Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Dansk indfødsret/statsborgerskab kan fås via Statsforvaltningen, hvis du opfylder en række betingelser samtidig med, at du:

  • er nordisk statsborger
  • eller tidligere har haft dansk statsborgerskab
  • eller hvis du den 18. december 2012 eller senere er optaget på lov om dansk indfødsret med krav om løsningsattest, uden at du endnu er blevet løst fra dit udenlandske statsborgerskab

Hvis du ønsker dansk indfødsret / statsborgerskab, og du er i en anden situation end én af de tre ovenfor, gælder der andre regler. I så fald skal du søge dansk indfødsret via naturalisation hos Indfødsretskontoret under Udlændinge- og Integrationsministeriet  http://uim.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/ansogningsskemaer-1

I Danmark stilles der ikke længere krav om løsning fra det hidtidige statsborgerskab. Det betyder, at hvis du bliver dansk statsborger, bevarer du dit nuværende udenlandske statsborgerskab og får dermed dobbelt statsborgerskab. Det kræver dog, at det land, du hidtil har været statsborger i, tillader dobbelt statsborgerskab. De danske regler har nemlig ikke bindende virkning for andre landes regler om statsborgerskab.

Læs om, hvem der kan få dansk indfødsret ved erklæring via Statsforvaltningen

Læs om, hvordan du søger om dansk indfødsret ved erklæring via Statsforvaltningen

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. mar 2017
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |Kontakt redaktionen |English