Forside %gt; Indfødsret %gt; Hvem kan få dansk indfødsret ved erklæring?

Hvem kan få dansk indfødsret ved erklæring?

EU-Ophold_Europakort

Du kan få dansk indfødsret / statsborgerskab via Statsforvaltningen ved at afgive en såkaldt erklæring. Du kan få dansk indfødsret ved erklæring, hvis du:

  • er nordisk statsborger
  • eller tidligere har haft dansk statsborgerskab
  • eller hvis du den 18. december 2012 eller senere er optaget på lov om dansk indfødsret med krav om løsningsattest, uden at man endnu er blevet løst

Hvis du ønsker dansk indfødsret / statsborgerskab, og du er i en anden situation end en af de tre ovenfor, gælder der andre regler. I så fald skal du søge via Indfødsretskontoret under Udlændinge- og Integrationsministeriet http://uim.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/ansogningsskemaer-1. Det gælder også, hvis du skal søge om naturalisation.

Læs mere, hvis du er nordisk statsborger

Læs mere, hvis du er tidligere dansk statsborger og igen ønsker dansk statsborgerskab

Læs mere, hvis du er optaget på lov om dansk indfødsret den 18. december 2012 eller senere med krav om løsningsattest, uden at du endnu er blevet løst fra dit udenlandske statsborgerskab

I Danmark stilles der ikke længere krav om løsning fra det hidtidige statsborgerskab. Det betyder, at hvis du bliver dansk statsborger, bevarer du dit nuværende udenlandske statsborgerskab og får dermed dobbelt statsborgerskab. Det kræver dog, at det land, du hidtil har været statsborger i, tillader dobbelt statsborgerskab. De danske regler har nemlig ikke bindende virkning for andre landes regler om statsborgerskab.

Til toppen af siden
Senest opdateret 13. dec 2016
Kontakt os

Relevante links

Indfødsretsloven

 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |Kontakt redaktionen |English