Forside %gt; Adoption

Adoption

Adoption_Hvid hånd_sort_hjerte

Ordet "adoption" er græsk og betyder at tage til sig som sin egen.

Der findes tre typer af adoption: 

    -  gælder både dansk og udenlandsk barn, du ikke kender 

Stedbarnsadoption er en adoption, hvor du adopterer din ægtefælles eller registrerede partners barn.

Familieadoption er en adoption, hvor du adopterer dit barnebarn eller nevø/niece. Familieadoption kan også gennemføres, hvis der er en anden tæt tilknytning mellem dig og barnet, f.eks. et plejebarn, eller mellem dig og barnets forældre.  

Fremmedadoption er en adoption af et barn under 18 år, hvor du ikke på forhånd har en så tæt tilknytning til barnet eller barnets forældre, at der er tale om en familieadoption. Fremmedadoption kaldes også anonym adoption. Hvis barnet adopteres fra udlandet, er det en international fremmedadoption. 

Når du adopterer et barn, bliver det stillet på samme måde over for dig, som hvis du var barnets biologiske forælder. Det vil sige, at når du adopterer, får du forældremyndighed, værgemål og forsørgelsespligt over et mindreårigt barn. Du og adoptivbarnet får gensidig arveret, og adoptivbarnet kan få dit efternavn.

I praksis betyder det, at man tager et barn til sig, og får de samme rettigheder og forpligtelser som ethvert forældrepar har for et barn, de selv har sat i verden.  

Når adoptionen er gennemført, får du forældremyndigheden over dit adoptivbarn.  

For at kunne få tilladelse til at adoptere, er det et grundlæggende krav, at adoptionen skal være til gavn for barnet.

Læs mere i adoptionsloven

Til toppen af siden
Senest opdateret 25. jan 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |Kontakt redaktionen |English