Tidligere danske statsborgere

EU-Ophold_Europakort

Der er to forskellige muligheder for at få dansk indfødsret / statsborgerskab for tidligere danske statsborgere. Der gælder forskellige betingelser for de to muligheder.

For at få dansk indfødsret igen, skal du afgive en erklæring om dansk indfødsret til Statsforvaltningen. For alle erklæringer om indfødsret betales et gebyr på 1.100 kr.

I Danmark stilles der ikke længere krav om løsning fra det hidtidige statsborgerskab. Det betyder, at hvis du bliver dansk statsborger igen, bevarer du dit nuværende udenlandske statsborgerskab og får dermed dobbelt statsborgerskab. Det kræver dog, at det land, du hidtil har været statsborger i, tillader dobbelt statsborgerskab. De danske regler har nemlig ikke bindende virkning for andre landes regler om statsborgerskab.

1. Dansk indfødsret / statsborgerskab for dig, som opfylder visse bopælsbetingelser

Du kan få dansk indfødsret ved erklæring og blive dansk statsborger igen efter indfødsretslovens § 4, stk. 1., hvis du opfylder følgende betingelser:

  • fik dansk indfødsret ved fødslen
  • og har boet i riget (i Danmark, på Færøerne eller i Grønland) indtil det fyldte 18. år. Bopæl i et andet nordisk land indtil det fyldte 12. år ligestilles med bopæl her i riget og
  • har haft fast bopæl i riget de sidste to år. Der skal være tale om uafbrudt ophold de sidste to år. Kortere opholdsafbrydelser i form af ferier og lignende udelukker ikke, at du kan få dansk indfødsret ved erklæring

Du kan få dansk indfødsret ved erklæring og blive dansk statsborger igen efter indfødsretslovens § 4, stk. 2. hvis du:

  • efter at have mistet det danske statsborgerskab vedblivende har været statsborger i et andet nordisk land (Finland, Norge, Sverige, Island) og
  • har bopæl i riget igen (i Danmark, på Færøerne eller i Grønland). Erklæring kan afgives i umiddelbar forlængelse af, at du igen har fået bopæl i riget

Åbn og print erklæringsskema om dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere (for dig, der opfylder visse bopælsbetingelser)

2. Dansk indfødsret / statsborgerskab uden bopælsbetingelser

Du kan i en femårig periode indtil d. 31. august 2020 få dansk indfødsret igen ved erklæring efter lov nr. 1496 af 23/12/2014 om ændring af dansk indfødsret § 3, hvis du:

  • har mistet det danske statsborgerskab efter de tidligere gældende regler (indfødsretslovens § 7), fordi du søgte og fik udenlandsk statsborgerskab, og at du derfor mistede det danske statsborgerskab
  • ikke er idømt ubetinget frihedsstraf, i perioden fra du mistede det danske statsborgerskab, og til du afgiver erklæringen til Statsforvaltningen at få dansk indfødsret igen

Særregler for børn født i udlandet under 22 år

Der gælder en særregel for børn (unge) under 22 år, der er født i udlandet, aldrig har boet i riget (i Danmark, på Færøerne eller i Grønland), men alligevel er danske statsborgere (typisk grundet forældrenes statsborgerskab). De fortaber automatisk deres danske statsborgerskab (indfødsret), når de fylder 22 år. De kan dog, efter ansøgning indgivet til Indfødsretskontoret i Udlændinge- og Integrationsministeriet inden det fyldte 22. år, få tilladelse til at bevare det danske statsborgerskab. Det er ikke Statsforvaltningen, der behandler disse sager om bevarelse af dansk statsborgerskab.

Særregler for børn født i udlandet over 22 år

Hvis den unge ikke fik søgt, og dermed ikke fik bevaret sit danske statsborgerskab, kan det i visse tilfælde generhverves via erklæring til Statsforvaltningen indenfor den femårige periode. Det er dog en betingelse, at den unge inden det fyldte 22. år har haft (reel) bopæl i riget (i Danmark, på Færøerne eller i Grønland), alternativt haft lovligt ophold i riget i sammenlagt mindst et år (f.eks. ferier eller studieophold). Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, skal der søges om naturalisation efter andre regler. Ved naturalisation er det også en betingelse, at den unge ikke er eller har været idømt ubetinget frihedsstraf i perioden efter, man mistede det danske statsborgerskab, dvs. fra det fyldte 22. år.

Læs en mere udførlig vejledning om emnet

Åbn og print erklæringsskema om dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere (uden bopælsbetingelser)

Læs lov om ændring af lov om dansk indfødsret

 

  

Til toppen af siden
Senest opdateret 13. dec 2016
Kontakt os

Relevante links

Indfødsretsloven

 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |Kontakt redaktionen |English