Wniosek i dokumenty

Blanket2

Jeśli pobyt w Danii trwa dłużej niż 3 miesiące, o zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu należy wystąpić nie później niż 3 miesiące od daty wjazdu.

Dokumenty

Po wypełnieniu formularza wniosku należy przedstawić /przesłać:

  • paszport lub inny ważny dokument podróży (w przypadku wniosku przesyłanego drogą pocztową dołączyć fotokopię paszportu lub innego ważnego dokumentu podróży)
  • 1 fotografię paszportową (2 szt. jeśli wnioskodawca nie jest obywatelem UE)

Ponadto, należy przedstawić /przesłać dokumentację podstaw pobytu, na przykład:

  • Pracobiorca: oświadczenie pracodawcy (aneks A formularza wniosku) lub umowę o pracę.
  • Samodzielny przedsiębiorca: budżet na pierwszy rok działalności opracowany przez rewidenta rejestrowanego lub autoryzowanego, dokumentację rejestracji w Głównym Urzędzie ds. Przedsiębiorstw i Spółek (nazwa duńska urzędu: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) oraz umowę najmu, z której wynika adres, pod którym prowadzona jest działalność.
  • Studenci: Dokumentacja studiów (uprawniających do stypendium)
  • Wystarczające środki: dokumentacja posiadania środków na sfinansowanie pobytu, np. wyciąg z konta.
  • Członek rodziny: dokumentacja pokrewieństwa/związku rodzinnego z obywatelem państwa UE w postaci aktu ślubu i/lub świadectwa chrztu /aktu urodzenia.


Wniosek

O wniosek o zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu ubiegać się można na dwa sposoby:

  • Osobiście złożyć wniosek stawiając się w urzędzie administracji centralnej (statsforvaltningen).
  • Wniosek można złożyć za pośrednictwem duńskiej placówki dyplomatycznej zagranicą.

W przypadku złożynia wniosku osobiście można to zrobić w działy urzędu administracji centralnej w København, Aarhus, Aalborg, Aabenraa i Rønne. Działy w Nykøbing Falster, Ringsted i Ringkøbing nie biorąm i nie traktująm wnioski o zarejestrowaniu pobytu.

Wniosek o wydanie karty pobytu (OD1)

Formularz wniosku można też otrzymać w lokalnym urzędzie administracji centralnej i wypełnić go na miejscu.

Wniosek rozpatrywany jest na podstawie podanych w nim informacji i przekazanych dokumentów. Urząd administracji centralnej może w niektórych przypadkach zasięgnąć dodatkowych informacji, np. od urzędu socjalnego, podatkowego, organów policji i organów władzy publicznej zagranicą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 25. jan 2017
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |English