Okres rozpatrywania wniosku

EU-Ophold_Europakort

Rozporządzenie o pobycie w Danii cudzoziemców objętych przepisami Unii Europejskiej ustanawia wymóg niezwłocznego rozpatrzenia wniosków. Oznacza to zazwyczaj, że wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 1 – 2 tygodni.

Wszystkie urzędy administracji centralnej mają za cel ograniczenie czasu rozpatrywania wniosków do poniżej 3 tygodni.

Czas rozpatrzenia wniosku może jednak ulec wahaniom. Należy przewidywać, że w niektórych okresach, np. wskutek napływu dużej liczby studentów przed rozpoczęciem roku akademickiego urzędy administracji centralnej mają wyjątkowo dużo spraw do rozpatrzenia. Dotyczy to szczególnie miesięcy: stycznia, lutego, sierpnia i września, kiedy należy liczyć się z dłuższym terminem rozpatrzenia wniosku. 

Rozpatrzenie wniosku o łączenie rodzin może zająć znacznie dłużej niż 3 tygodnie.

Osoba spełniająca warunki niezbędne dla uzyskania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu otrzymuje powiadomienie na piśmie.

Til toppen af siden
Senest opdateret 15. jun 2016
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |English