Wygaśnięcie prawa pobytu

EU-Ophold_Europakort

Prawo pobytu może wygasnąć, jeśli okoliczności, na których podstawie wydano zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, ustaną. 

Może to mieć miejsce na przykład wskutek utraty pracy lub innej możliwości samodzielnego utrzymania się.

Prawo pobytu osób, które uzyskały prawo pobytu stałego wygasa zazwyczaj wyłącznie w przypadku opuszczenia Danii. 

Zawsze wygasa prawo pobytu uzyskane oszukańczo.

W przypadku zmiany podstaw pobytu w Danii należy uzyskać nowe zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu. Ma to miejsce np. w odniesieniu do osób, które uzyskały zaświadczenie podczas studiów, po czym pragną pozostać w Danii i podjąć pracę – w takim przypadku osoby te winny wystąpić o nowe zaświadczenie.
Til toppen af siden
Senest opdateret 15. jun 2016
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |English