Lidt om psykiatriloven

Det_Psykiatriske_patientklagenævn_skilt2

Psykiatriloven gælder for frihedsberøvelse og anvendelse af tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på en psykiatrisk afdeling. Loven beskriver de forskellige tvangsindgreb og, hvornår det er lovligt at anvende tvang. 

Der gælder blandt andet følgende:

  • Tvang er indgreb, som du ikke har givet samtykke til.
  • Den psykiatriske afdeling må kun anvende frihedsberøvelse og tvang, når betingelserne i psykiatriloven er opfyldt.
  • Den psykiatriske afdeling må kun anvende tvang, når der er gjort, hvad der er muligt for at opnå din frivillige medvirken. Når forholdene tillader det, skal du have en passende betænkningstid.
  • Der skal være et rimeligt forhold mellem tvangen, og det den psykiatriske afdeling vil opnå med tvangen.
  • Den psykiatriske afdeling skal udøve tvangen så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til dig, så der ikke sker unødig krænkelse eller ulempe.

Statsforvaltningen er i en overgangsperiode hjemsted for information om Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Til toppen af siden
Senest opdateret 31. mar 2017

Kontakt Det Psykiatriske Patientklagenævn:

72 56 68 80

 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |English