Forside %gt; Det Psykiatriske Patientklagenævn %gt; Beskikkelse af patientrådgiver

Beskikkelse af patientrådgiver

Det_Psykiatriske_Patientklagenævn_skilt1

Du får beskikket en patientrådgiver af den psykistriske afdeling, hvor du er indlagt, hvis du bliver udsat for et tvangsindgreb. Tvangsindgreb er indgreb, som du ikke har givet samtykke til.

Patientrådgiveren skal besøge dig inden 24 timer efter, at han eller hun er blevet beskikket. Så længe tvangsindgrebet består, skal besøg finde sted mindst én gang om ugen og iøvrigt efter behov.

Patientrådgiveren skal vejlede og rådgive dig om alle forhold i forbindelse med indlæggelsen, opholdet og behandlingen på den psykiatriske afdeling.

Patientrådgiveren skal også hjælpe dig med eventuelle klager.

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvornår en patientrådgiver beskikkes, og om patientrådgiverens opgaver i bekendtgørelse om patientrådgivere.

Statsforvaltningen er i en overgangsperiode hjemsted for information om Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Til toppen af siden
Senest opdateret 31. mar 2017

Kontakt Det Psykiatriske Patientklagenævn:

72 56 68 80

 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |English