Forside %gt; Det Psykiatriske Patientklagenævn %gt; Klage over nævnets afgørelse

Klage over nævnets afgørelse

Tilsynet_lup

Du kan klage over Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse.

Du skal sende din klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn, der har truffet afgørelsen. Nævnet sørger for, at klagen sendes til byretten henholdsvis Det Psykiatriske Ankenævn.

Du kan klage til byretten over afgørelser om tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvungen opfølgning efter udskrivning, tvangsfiksering, beskyttelsesfiksering, oppegående tvangsfiksering på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland og aflåsning af døre i afdelingen. 

Du skal være opmærksom på, at klagen skal være modtaget i byretten senest fire uger efter nævnets afgørelse - send derfor klagen til Det Psykiatriske Patientklagenævn i god tid.

Du kan klage til Det Psykiatriske Ankenævn over afgørelser om tvangsbehandling, anvendelse af fysisk magt, indgivelse af beroligende medicin, personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse, personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer samt aflåsning af patientstuer på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland. 

Du kan klage til Det Psykiatriske Ankenævn senest tre måneder efter, at du har fået meddelelse om Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse.

Statsforvaltningen er i en overgangsperiode hjemsted for information om Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Til toppen af siden
Senest opdateret 15. aug 2017

Kontakt Det Psykiatriske Patientklagenævn:

72 40 58 60

 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |English