Forside %gt; Det Psykiatriske Patientklagenævn %gt; Hvilke tvangsindgreb kan du klage over?

Hvilke tvangsindgreb kan du klage over?

Det_Psykiatriske_patientklagenævn_skilt2

Du kan klage over følgende tvangsindgreb til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Tvangsindgreb er indgreb, som du ikke har givet samtykke til.  

 1. Tvangsindlæggelse
 2. Tvangstilbageholdelse
 3. Tilbageførsel
 4. Tvungen opfølgning efter udskrivelse - herunder politiets eventuelle medvirken
 5. Tvangsfiksering også kaldet bæltefiksering
 6. Beskyttelsesfiksering
 7. Oppegående tvangsfiksering på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland 
 8. Aflåsning af døre i afdelingen
 9. Tvangsbehandling også kaldet tvangsmedicinering
 10. Anvendelse af fysisk magt herunder indgivelse af beroligende medicin
 11. Personlig alarm og pejlesystemer og særlige dørlåse 
 12. Personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer
 13. Aflåsning af patientstue på Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling, Region Sjælland
 14. Klager over sundhedspersonalet men kun, hvis der også klages over et samtidigt tvangsindgreb

Klager  over punkt 1-14 sendes via din patientrådgiver og det pågældende psykiatriske center/hospital/sygehus til Statsforvaltningen.

Hent klageskema

Klager over sundhedspersonalets faglige virksomhed sendes til Det Psykiatriske Ankenævn.

Klager over personalets adfærd samt over forholdene i øvrigt f.eks. ved udgang, brug af telefon og lign. på en psykiatrisk afdeling sendes til ledelsen på det psykiatriske center/hospital/sygehus.

Klager over patientrådgiveren sendes til sekretariatet for Det Psykiatriske Patientklagenævn: patientklage@naevneneshus.dk

Statsforvaltningen er i en overgangsperiode hjemsted for information om Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Til toppen af siden
Senest opdateret 4. sep 2017

Kontakt Det Psykiatriske Patientklagenævn:

72 40 58 60

 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |English