Klage til nævnet

Det_Psykiatriske_Patientklagenævn_skilt1

Du vil på den psykiatriske afdeling blive orienteret om den tvang, som afdelingen under din indlæggelse finder er nødvendig. Du skal ved enhver anvendelse af tvang have orientering om muligheden for at klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Det er en god idé at tale med din patientrådgiver om en eventuel klage.

Det Psykiatriske Patientklagenævn træffer afgørelse hurtigst muligt, det vil normalt sige inden 14 dage. Du og din patientrådgiver vil blive orienteret, hvis fristen på 14 dage ikke kan overholdes og, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

Der gælder en særlig regel ved klager over tvangsbehandling, der er tillagt opsættende virkning. Opsættende virkning betyder, at beslutningen om tvangsbehandling ikke iværksættes, før Det Psykiatriske Patientklagenævn har taget stilling til klagen. Ved opsættende virkning skal nævnet træffe afgørelse inden syv hverdage efter klagens modtagelse.

Det samme gælder med hensyn til iværksættelse af tvungen opfølgning efter udskrivelse.

Din klage kan - eventuelt via din patientrådgiver/bistandsværge – indleveres direkte på det hospital, hvor du er indlagt.

Der er ingen formkrav til din klage.

Nedenfor er oplyst to eksempler på klageskemaer, som kan udskives og i udfyldt stand sende til det hospital, hvor du har været indlagt.

Du kan også indsende din klage til Nævnenes Hus på patientklage@naevneneshus.dk, men det anbefales at du forinden taler med din patientrådgiver.

Klageskema til Det Psykiatriske Patientklagenævn

Klageskema til Det Psykiatriske Patientklagenævn

Statsforvaltningen er i en overgangsperiode hjemsted for information om Det Psykiatriske Patientklagenævn.

Til toppen af siden
Senest opdateret 4. sep 2017
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |English