Formodningsreglen (OFL § 30 nr. 2)

Ifølge offentlighedslovens § 30, nr. 2 omfatter retten til aktindsigt ikke oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el. lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at anmodningen ikke imødekommes.

Offentlighedslovens § 30, nr. 2 er enslydende med den tidligere gældende lovs § 12, stk. 1, nr. 2. Men i forhold til adgangen til at undtage oplysninger om drifts- eller forretningsforhold m.v. er der med den nye offentlighedslovs ikrafttræden den 1. januar 2014 foretaget den præcisering i bestemmelsens forarbejder, at hvis der er tale om oplysninger om drifts- eller forretningsforhold m.v. vil der gælde en klar formodning for, at udlevering af oplysningerne vil indebære en nærliggende risiko for, at virksomheden eller den person, oplysningerne angår, vil lide skade af betydning.

Statsforvaltningens praksis i relation til formodningsreglen

Uanset der gælder en klar formodning for, at udlevering af oplysninger om drifts- eller forretningsforhold vil indebære en nærliggende risiko for, at virksomheden eller den person, oplysningerne angår, vil lide skade af betydning er det en betingelse for at undtage sådanne oplysninger i medfør af offentlighedslovens § 30, nr. 2, at de økonomiske skadevirkninger beskrives konkret.

I de tilfælde, hvor myndigheden har indhentet en udtalelse fra vedkommende virksomhed, og hvor virksomheden oplyser, at en udlevering af virksomhedens forretningsoplysninger mv. vil påføre konkrete skadevirkninger for virksomhedens økonomi, og argumenterer lødigt for dette, finder formodningsreglen efter Statsforvaltningens praksis anvendelse.

Formodningsreglen indebærer herefter, at myndigheden normalt ikke behøver yderligere dokumentation for, at betingelserne for at begrænse aktindsigten efter § 30, nr. 2 er opfyldt.

Formodningsreglen afkræftes derimod, hvis virksomheden ikke er i stand til at give en meningsfuld forklaring på, hvorfor en udlevering af virksomhedens forretningsoplysninger kan have økonomisk skadevirkning. Det samme gælder, hvis der er inkonsekvens, f.eks. hvis virksomheden selv i anden sammenhæng offentliggør forretningsoplysningerne. Såfremt forretningsoplysningerne angår det offentliges forbrug kan det også i et vist omfang efter en konkret vurdering afkræfte formodningsreglen.

Til toppen af siden
Senest opdateret 31. aug 2016
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen
Publikationer |FAQ |Presse
Job |Kontakt redaktionen |English