Forside %gt; Værgemål %gt; Fremtidsfuldmagt %gt; Hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt

Hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt

Oprettelsen af en fremtidsfuldmagt består af to trin. Først skal fremtidsfuldmagten oprettes og underskrives digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret. Derefter skal fremtidsfuldmagten vedkendes hos en notar, som påtegner fuldmagten.

Herefter ligger fremtidsfuldmagten passiv i Fremtidsfuldmagtsregistret, indtil den eventuelt på et tidspunkt efter anmodning bliver sat i kraft af Statsforvaltningen, fordi fuldmagtsgiver ikke længere er i stand til at varetage sine forhold.

Oprettelsen i Fremtidsfuldmagtsregistret

En fremtidsfuldmagt oprettes i Fremtidsfuldmagtsregistret ved hjælp af en digital selvbetjeningsløsning, som du finder på www.tinglysning.dk.

Notarvedkendelsen

For at sikre, at den, der vil oprette en fremtidsfuldmagt, fornuftsmæssigt er i stand til det, og ikke er undergivet pres fra andre personer, skal fremtidsfuldmagten vedkendes for en notar, før den er gyldigt oprettet.

Du skal henvende dig til byretten for at få kontakt til en notar. Du kan på Domstolsstyrelsens hjemmeside finde den byret, der ligger tættest på dig.

Hvis du er fritaget fra digital post

Hvis du er fritaget fra kravet om at modtage digital post fra det offentlige, kan du som fuldmagtsgiver oprette og underskrive en papirbaseret (fysisk) fremtidsfuldmagt.

En papirbaseret fremtidsfuldmagt skal afleveres og underskrives ved et personligt møde i Statsforvaltningen.

Du skal kontakte Statsforvaltningen telefonisk på telefon 72 56 70 00 for at aftale et møde.

Statsforvaltningens opgave er at hjælpe dig med at lægge din papirbaserede fremtidsfuldmagt ind i Fremtidsfuldmagtsregistret. Hvis du inden oprettelsen har behov for rådgivning om, hvilke fordele og ulemper der for dig vil være forbundet med en fremtidsfuldmagt, og hvordan den i givet fald bør formuleres, må du søge rådgivning inden mødet, f.eks. hos en advokat.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du ved oprettelse af en papirbaseret fremtidsfuldmagt skal have gjort dig de samme overvejelser og have de samme oplysninger klar til mødet i Statsforvaltningen, som hvis du selv oprettede fremtidsfuldmagten i Fremtidsfuldmagtsregistret.

Til mødet i Statsforvaltningen skal du derfor medbringe navne og CPR-numre på den eller de fuldmægtige, du ønsker indsat. Du kan med fordel anvende vores blanket, der skal udfyldes med stamoplysninger om dig selv og de foreslåede fremtidsfuldmægtige.

Blanket til stamoplysninger ved oprettelse af fremtidsfuldmagt (pdf)

Endvidere skal du medbringe fremtidsfuldmagten. Du skal være opmærksom på, at når en fremtidsfuldmagt sættes i kraft, bliver den offentligt tilgængelig i sin helhed i Personbogen. Derfor må fremtidsfuldmagten (teksten) ikke indeholde CPR-numre. Endelig skal du medbringe billedlegitimation samt dokumentation for, at du er fritaget fra digital post, hvis du har modtaget det fra din kommune.

På mødet kontrollerer Statsforvaltningen din identitet, din evne til at handle fornuftmæssigt, og at fremtidsfuldmagten er udtryk for dit eget ønske.

Hvis alle betingelser for at indgive en papirbaseret fremtidsfuldmagt er opfyldt, sørger Statsforvaltningen for, at fremtidsfuldmagten registreres i Fremtidsfuldmagtsregistret.

Til toppen af siden
Senest opdateret 11. okt 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Publikationer |FAQ |Presse |English