Forside %gt; Netstrategi

Netstrategi

Statsforvaltningens hjemmeside er Statsforvaltningens samlede ansigt udadtil på nettet. Når brugerne besøger vores hjemmeside, er det vigtigt, at de føler, at de er i kontakt med en institution, der formår at yde en professionel og korrekt sagsbehandling.

Kommunikationen med og informationen til brugerne via Statsforvaltningens hjemmeside skal derfor være:

Åben
Vi skal gøre viden tilgængelig for vores brugere og give størst mulig indsigt i vores forvaltning og de opgaver, vi løser.

Væsentlig
Vi skal give brugerne den nødvendige viden om de områder, Statsforvaltningen kan hjælpe dem indenfor. Vi vil inddrage hele Statsforvaltningens organisation for at sikre, at den nødvendige viden altid er til stede og opdateret på hjemmesiden.

Klar
Statsforvaltningens hjemmeside har flere målgrupper, og teksterne er derfor af forskellig sværhedsgrad. I udformningen af den enkelte tekst skal der tages hensyn til tekstens hovedmålgruppes forudsætninger.

Vi arbejder i stor udstrækning efter denne devise: Vi skal sige tingene ligeud og holde sproget enkelt og ligefremt. Vi omsætter fagsprog til et sprog, som vores meget forskellige besøgende kan forventes at være fortrolig med.

Formål med hjemmesiden

Formålet med hjemmesiden er at give vores brugere mulighed for at finde de oplysninger, de søger, uafhængig af telefon- og åbningstid. Derfor er det også en central opgave at sikre, at vejledninger, ansøgningsskemaer, regler, rapporter osv. bliver gjort tilgængelige på hjemmesiden - og opdateres løbende.

Hjemmesiden skal være med til at sikre så god en sagsbehandling som muligt. Med en god hjemmeside vil brugerne have færre spørgsmål, når de henvender sig, og Statsforvaltningen bør generelt opleve færre opringninger.

Hjemmesiden skal være med til at få Statsforvaltningen til at fremstå som en moderne forvaltning, hvor vi benytter os af de muligheder, den moderne teknologi giver.

Hjemmesidens konkrete udformning

I hjemmesidens konkrete udformning skal vi altid tilstræbe, at det er:

Brugerorienteret
Vi tager udgangspunkt i de situationer, der gør det relevant for brugerne at henvende sig til Statsforvaltningen.

Handlingsanvisende
Vi informerer via hjemmesiden vores brugere om, hvordan de kan få hjælp i Statsforvaltningen, hvor de kan finde mere information, hvem de kan kontakte osv.

Dækkende
Informationen på vores hjemmeside omfatter alle Statsforvaltningens arbejdsområder, og det enkelte område skal beskrives så udførligt, at vores brugere ikke vildledes.

Aktuelt
Vores brugere skal altid kunne finde de nyeste materialer og læse de seneste nyheder på hjemmesiden. 

Strategi for Statsforvaltningens hjemmeside

  • Al relevant information skal på hjemmesiden
  • Informationen skal offentliggøres hurtigt
  • Der må aldrig være tvivl om, at oplysningerne er opdaterede og korrekte
  • Vejledninger om sagsområderne skal følge retningslinjerne i Statsforvaltningens sprogpolitik
  • Der skal være links til relevante interne sider og eksterne hjemmesider.
Til toppen af siden
Senest opdateret 21. jun 2013
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English