Forside %gt; Børn %gt; Børnebidrag

Børnebidrag

far_datter_knus

Børnebidrag er et bidrag, den ene forælder betaler til den anden, hvis de ikke bor sammen. Forældre har nemlig pligt til at forsørge deres børn, uanset om de bor sammen med barnet eller ej.

Børnebidraget skal derfor ikke forveksles med børne- og ungeydelsen, også kaldet børnechecken eller børnetilskuddet, som er en offentlig ydelse.

Som forældre kan I selv lave en aftale om børnebidrag. Hvis I selv kan blive enige om bidragets størrelse, er det ikke nødvendigt at kontakte Statsforvaltningen.

Læs mere om aftaler her.

Hvis I ikke kan blive enige, kan Statsforvaltningen efter ansøgning fastsætte bidragets størrelse.

Når der er fælles forældremyndighed

Hvis forældrene ikke bor sammen og har fælles forældremyndighed, og har barnet boende nogenlunde lige meget, kan en forælder opfylde sin pligt til at forsørge barnet ved enten at betale for nogle af de ting barnet har brug for i sin dagligdag, eller ved at betale børnebidrag til den forælder, som har barnet boende.

Når den ene af forældrene har forældremyndigheden alene

Hvis den ene af forældrene har forældremyndigheden alene, kan Statsforvaltningen normalt bestemme, at den anden forælder skal betale børnebidrag.

Børnebidragets størrelse

Hvis den, der skal betale børnebidrag, har en høj indkomst, er det muligt at fastsætte et bidrag, som er højere end normalbidraget. Læs mere om størst muligt børnebidrag her.

Det er også muligt at forhøje et allerede eksisterende bidrag. I så fald skal visse betingelser være opfyldt. Læs mere om forhøjelse af et allerede eksisterende bidrag her.

I visse situationer kan et eksisterende bidrag blive nedsat eller ligefrem bortfalde. Læs mere om nedsættelse eller bortfald af bidrag her.

Hvis du ansøger om forhøjelser, nedsættelser eller bortfald af børnebidrag, skal du i en række situationer betale et gebyr på 2.800 kr., inden Statsforvaltningen kan behandle din sag. Læs mere om gebyrer her.

Bidrag i særlige situationer

Statsforvaltningen kan i særlige situationer fastsætte bidrag ud over det løbende børnebidrag. Det gælder et bidrag fra faren til udgifterne ved fødslen (et såkaldt fødselsbidrag), til morens underhold to måneder før og en måned efter fødslen og til navngivning, herunder dåb.

En forælder kan også søge om at få særlige bidrag fra den anden forælder til konfirmation og i forbindelse med barnets uddannelse eller begravelse.

Læs mere om bidrag i forbindelse med fødsel, herunder dåb

Læs mere om konfirmations- og beklædningsbidrag

Læs mere om uddannelsesbidrag

Til toppen af siden
Senest opdateret 2. jan 2019
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English