Forside %gt; Vis nyhed

Vis nyhed

1. september 2015

Der er netop kommet nye regler om dansk indfødsret / statsborgerskab. Reglerne betyder, at det nu er muligt at få dansk indfødsret / statsborgerskab i Danmark, uden at man skal opgive sit hidtidige statsborgerskab. Dermed er det ikke længere de danske regler, der forhindrer borgere i at opnå dobbelt statsborgerskab.

De nye regler giver også danskere, der rejser ud og bosætter sig i et andet land, mulighed for at beholde det danske statsborgerskab, selvom de vælger at blive statsborgere i det land, de bosætter sig i. Og dem, der tidligere afgav deres danske statsborgerskab, fordi de fik indfødsret i et andet land, kan søge om at blive danske statsborgere igen.

Dobbelt statsborgerskab kræver dog, at det land, man hidtil har været statsborger i, eller ønsker at blive statsborger i, tillader det.  Adgang til dobbelt statsborgerskab afgøres ikke af de danske love og regler alene.

Her er de tre væsentligste ændringer af loven:

1. Hvis man bor i Danmark og er statsborger i et andet land, kan man søge om dansk statsborgerskab uden at miste dit nuværende statsborgerskab. På den måde kan man opnå dobbelt statsborgerskab. Langt de fleste skal søge om såkaldt naturalisation / dansk indfødsret ved lov via politiet. Du kan læse mere om denne mulighed på borger.dk.

2. Der er indført en overgangsordning på fem år for borgere, der har afgivet deres danske statsborgerskab i forbindelse med, at de blev statsborgere i et andet land. De kan nu søge om at generhverve deres danske statsborgerskab. Med lovændringen behøver man ikke at bo i Danmark for at generhverve dit danske statsborgerskab. Ved generhvervelse af det danske statsborgerskab mister man ikke sit nuværende statsborgerskab, og dermed kan man opnå dobbelt statsborgerskab.

3. Der er indført en overgangsordning på to år for borgere, der allerede er optaget på Folketingets lov om indfødsrets meddelelse fra december 2012 og frem. Hidtil har denne vej til dansk statsborgerskab krævet en såkaldt løsningsattest – altså dokumentation for, at det land, man er statsborger i, løser én fra det nuværende statsborgerskab. Kravet om en såkaldt løsningsattest fra det nuværende statsborgerskab ophæves pr. 1. september, og dermed kan man opnå dobbelt statsborgerskab.

Uanset om der er tale om punkt 1, 2 eller 3, skal en række betingelser være opfyldt, for at du kan opnå dansk statsborgerskab og beholde dit nuværende.
Statsforvaltningen behandler kun sager om indfødsret / statsborgerskab for de borgere, der kan opnå det ved erklæring. Læs mere om de nye regler og find ud af, hvor og hvordan du eventuelt skal søge om dansk indfødsret / statsborgerskab: Om indfødsret på statsforvaltningen.dk

Venlig hilsen
Statsforvaltningen

Tilbage til nyhedsoversigten
Til toppen af siden
Senest opdateret 23. jun 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English