Forside %gt; Vis nyhed

Vis nyhed

14. marts 2017

Med ”Familiens livssituation - et let overblik i en svær tid” er Statsforvaltningen nomineret til Digitaliseringsprisen 2017 i kategorien Dommernes Specialpris. Vinderne kåres d. 22. marts på konferencen Offentlig Digitalisering.

Hvad er ”Familiens livssituation”?
Når man bliver skilt eller går hver til sit, står man i en helt ny livssituation. Flytning, børn, økonomi - alt er i opbrud. Og midt i en svær tid står man alene med ansvaret for at holde styr på et virvar af kontakt til flere offentlige kontorer eller myndigheder. Det hjælper vi nu borgerne med at tage hånd om.

Med ”Familiens livssituation – et let overblik i en svær tid” favner vi hele servicerejsen og hjælper borgerne fra rejsens første stop, til de er på plads med alt det praktiske. Med lister og overblik guider vi dem gennem alle trin på vejen - også selvom nogle af dem ligger langt fra Statsforvaltningen. Og effekten? Bedre og mere sammenhængende borgerservice, hurtigere sagsbehandling og store besparelser.

Helt konkret består projektet af et koncept for den fremtidige brugeroplevelse. En UX-strategi. Den er udviklet på baggrund af en analyse af borgernes livssituationer. I analysen er det primært borgerne, der har fortalt og vist os, hvordan de har oplevet forløbet og kontakten med det offentlige. Derudover består projektet af nye digitale løsninger, som er tilrettelagt ud fra analyserne og det samlede koncept. Det er eksempelvis nyt website, borgerens personlige sagsmappe, nye digitale ansøgningsskemaer, automatisering af administrative processer, nye breve og skriftlige svar, personlige guides og lister. Tilsammen udgør det ”Familiens livssituation”.

Nogle af de nye løsninger er taget i brug, mens andre er under udvikling. På nuværende tidspunkt har vi eksempelvis lanceret langt mere brugervenlige ansøgningsskemaer til separation og skilsmisse, værgemål og konfirmationsbidrag. Ansøgningsskemaerne er samtidig intelligente og er integreret med vores sagsbehandlingssystem, så en del af sagsbehandlingen nu sker automatisk. Det gør sagsbehandlingstiden væsentligt kortere. Vi har også udviklet én fælles indgang til registrering af faderskab - et område, hvor det tidligere var svært for borgerne at finde ud af, om de skulle til sognet eller til Statsforvaltningen.

I løbet af det kommende år lancerer vi helt nyt website, borgernes digitale sagsmappe, guides og tjeklister mv. Selvom projektet ikke er færdigimplementeret på nuværende tidspunkt, kan vi allerede se store resultater. Dels er borgertilfredsheden steget inden for de områder, vi har arbejdet med, dels er sagsbehandlingstiden faldet markant, og dels har vi opnået en årlig nettobesparelse på 12-14 millioner kr.

”Familiens livssituation” er ikke kun et projekt, hvor vi lancerer ny og bedre selvbetjening til borgerne. Det er en tilgang til den offentlige service, hvor vi som myndighed sætter borgernes perspektiv i front, hver gang vi udvikler nyt, forbedrer det eksisterende eller laver noget om. Vi er langt fra i mål, men vi har taget nogle store skridt, og vi arbejder hver dag på at forbedre den samlede brugerrejse,” siger Rasmus Kruse, IT- og Administrationschef i Statsforvaltningen.

”Familiens livssituation” er udviklet i samarbejde med In2media, der er specialister i konceptudvikling og design af digitale brugergrænseflader, og cBrain, der også er leverandør af vores digitale sagsbehandlingssystem.

Tilbage til nyhedsoversigten
Til toppen af siden
Senest opdateret 23. jun 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English