Forside %gt; Børn %gt; Børnebidrag %gt; Søg Statsforvaltningen om fastsættelse af børnebidrag

Søg Statsforvaltningen om fastsættelse af børnebidrag

Stor_dreng_computer

Hvornår kan du søge om børnebidrag?

Hvis barnet bor hos dig, og du er alene om at betale udgifterne til barnets forsørgelse, kan du søge Statsforvaltningen om at få fastsat børnebidrag.

Det er en forudsætning, at du afholder udgifterne ved barnets forsørgelse, og at du enten har del i forældremyndigheden eller lovligt har barnet i pleje.

Hvis der er fælles forældremyndighed, og I begge har barnet boende nogenlunde lige meget, fastsætter Statsforvaltningen normalt ikke bidrag. Læs mere om forældres forsørgelsespligt her.

Hvis der er eneforældremyndighed, fastsætter Statsforvaltningen som udgangspunkt altid bidrag.

Barnet kan ikke selv søge om bidrag, heller ikke selvom det er flyttet i egen bolig. Dit barn kan heller ikke selv søge om uddannelsesbidrag.

Hvis kommunen betaler for barnets forsørgelse, kan kommunen søge om bidrag fra den forælder, der har pligt til at betale børnebidrag. 

Vi kan ikke fastsætte børnebidrag, hvis der ikke er registreret en far til barnet eller hvis barnets anden forælder er afgået ved døden. Grunden er, at børnebidrag er et bidrag, der betales af den forælder, som ikke opfylder sin forsørgelsespligt. Du har i stedet mulighed for at søge om særligt børnetilskud. Ansøgning om børnetilskud behandles af Udbetaling Danmark, hvorfor du skal sende ansøgningen dertil.

Hvordan søger jeg om børnebidrag?

Du søger om børnebidrag ved at udfylde en ansøgningsblanket og sende den til Statsforvaltningen. 

Du skal som udgangspunkt bruge Statsforvaltningens digitale blanketter, hvor du logger på og underskriver med dit NemID.

Gå til ansøgningsblanketter om børnebidrag

Vi træffer normalt afgørelse om børnebidrag, fordi der er sket en ændring i barnets situation. For eksempel at I er flyttet fra hinanden, at barnet er flyttet fra den ene til den anden forælder eller at samværet er ændret.

Hvis du søger om bidraget kort efter, at I er flyttet fra hinanden, fastsætter vi normalt bidraget fra tidspunktet for samlivsophævelsen. Ansøger du senere end 2 måneder efter, I er flyttet fra hinanden, vil bidraget normalt blive fastsat fra ansøgningsdatoen. Læs mere om børnebidragets størrelse her.

Du skal være opmærksom på, at der ved i visse situationer skal betales gebyr, inden Statsforvaltningen kan behandle sagen. Læs mere om gebyrer her

Når Statsforvaltningen har modtaget din ansøgning, træffer vi en afgørelse om størrelsen af et eventuelt bidrag ud fra de oplysninger, I sender til os. For at vi hurtigst muligt kan træffe den korrekte afgørelse, er det derfor vigtigt, at du indsender de oplysninger, vi beder om i ansøgningsblanketterne.

Når vi har truffet afgørelsen, vil I begge modtage et dokument - en bidragsafgørelse - hvor vi skriver, hvad der skal betales, af hvem og hvornår.

Bidraget skal betales forud hver den 1. i måneden.

Til toppen af siden
Senest opdateret 22. dec 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English