Forside %gt; Børn %gt; Børnebidrag %gt; Nedsættelse eller bortfald af børnebidrag

Nedsættelse eller bortfald af børnebidrag

Stor_dreng_iPad

Både bidragsbetaleren og bidragsmodtageren kan til enhver tid søge om ændring af et fastsat bidrag eller af et aftalt bidrag, hvor det af aftalen fremgår, at bidraget skal kunne ændres efter de almindelige retningslinjer, det vil sige efter § 16 i lov om børns forsørgelse.

Det kan f.eks. være, hvis der er sket ændring i bidragsbetalerens indkomst, det antal børn bidragsbetaleren har forsørgelsespligt overfor eller hvis et barn begynder at modtage børnepension.

Hvis bidraget allerede er fastsat til normalbidraget, vil bidraget ikke blive nedsat, da normalbidraget er et minimumsbidrag til børn, der bor i Danmark.

Ved afgørelser om nedsættelse af et forhøjet bidrag lægges der vægt på bidragsbetalerens indtægt. Tilskud fra det offentlige, så som børnetilskud, boligstøtte, friplads og lignende har som udgangspunkt ingen betydning. Desuden tillægges udgifter til andet en børnene som udgangspunkt heller ikke vægt, idet udgifter til egne børn går forud for andre udgifter. 

I kan også søge om ændring eller bortfald af bidraget, hvis andre forhold har ændret sig. Det kan for eksempel være, at barnet nu opholder sig ca. lige meget hos hver af jer, og I begge betaler udgifter til barnets forsørgelse.

Hvis I selv har indgået en aftale om bidragets størrelse, og det ikke er aftalt, at bidraget kan ændres efter § 16 i lov om børns forsørgelse, gælder der andre regler for ændring af bidraget. En sådan aftale kan vi kun ændre, hvis vi vurderer, at aftalen ikke er rimelig, at forholdene har ændret sig væsentligt, eller at aftalen strider mod barnets bedste. Hvis I har aftalt et bidrag, der er lavere end Statsforvaltningens takster, vil vi dog normalt forhøje bidraget, hvis vi modtager en ansøgning om det. Læs mere om aftaler.

Statsforvaltningen ændrer kun bidraget, hvis vi modtager en ansøgning og betingelserne for at ændre bidraget er opfyldt. Ændringen vil normalt have virkning fra den første betalingsdag efter afgørelsen.

Der skal i de fleste situationer betales et gebyr på 2.800 kr., hvis Statsforvaltningen skal behandle en ansøgning om ændring af børnebidrag. Læs mere om gebyrer her.

Hvis I flytter sammen igen, bortfalder Statsforvaltningens afgørelse om børnebidrag automatisk.

Gå til ansøgningsblanketter om børnebidrag her.

Til toppen af siden
Senest opdateret 2. jan 2019
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English