Forside %gt; Børn %gt; Børnebidrag %gt; Børnebidrag og skatten

Børnebidrag og skatten

Børnebidrag_penge_legetøj

For barnet:

Normalbidraget er skattefri indkomst for børn under 18 år.

Bidrag ud over normalbidraget bliver beskattet hos barnet, men vil ofte være skattefrit på grund af personfradragets størrelse.

Navngivnings- og konfirmationsbidrag regnes ikke med til barnets indkomst

Uddannelsesbidrag bliver beskattet hos den unge, som bidraget er fastsat i forhold til.

For bidragsbetaleren:

Du kan få skattefradrag for det meste af det beløb, du betaler i børnebidrag. Du kan dog ikke få fradrag for tillægget, som i 2019 er 159 kr. (156 kr. i 2018) pr. barn pr. måned. Det betyder, at du i din skattepligtige indkomst kan få fradrag for et bidragsbeløb, der i 2019 overstiger 1.908 kr. (1.872 kr. i 2018), hvis du betaler bidrag hele året.

Betaler du navngivnings- eller konfirmationsbidrag, kan du ligeledes få fradrag for disse bidrag i din skattepligtige indkomst.

Uddannelsesbidrag er ikke fradragsberettiget. Det skyldes, at du kun kan trække bidrag til børn under 18 år fra i skat.

Du kan ikke få fradrag for fødsels- og barselsbidrag, da disse bidrag betragtes som bidrag til moren og ikke til barnet.

Krydsende bidrag:

Har I som forældre hver især et af jeres børn boende, og har I en aftale om at betale børnebidrag til det barn, som ikke bor hos jer, så kan I begge få skattefradrag for bidraget. Det gælder også, selv om betaling sker ved hel eller delvist modregning i det beløb, den anden skal betale.

Du skal kontakte SKAT, hvis du har yderligere spørgsmål vedr. børnebidrag og skat.  Læs mere om skat og bidrag på SKATs hjemmeside

Til toppen af siden
Senest opdateret 2. jan 2019
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English