Forside %gt; Børn %gt; Forældremyndighed %gt; Hvad betyder fælles forældremyndighed?

Hvad betyder fælles forældremyndighed?

Barn_i_midten

Fælles forældremyndighed betyder, at I sammen skal tage jer af barnet. I skal desuden være enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnet.

Hvis I er flyttet fra hinanden, blevet separeret eller skilt, behøver I ikke at være enige om alle beslutninger, selvom I har fælles forældremyndighed. Den forælder, barnet har bopæl hos, bestemmer selv de overordnede forhold vedrørende barnets daglige liv.

Her kan du se en oversigt over, hvad I skal være enige om, når I har fælles forældremyndighed, hvad bopælsforælderen selv kan bestemme, og hvad samværsforælderen selv kan bestemme.

Begge forældremyndighedsindehavere

Bopælsforælderen

Samværsforælderen

Værgemål

Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb

Skolevalg, videreuddannelse

Skolefritidsordning

Risikobetonet fritidsaktivitet

Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne

Navnevalg

Religiøse forhold

Pas

Direkte daglig omsorg

Daginstitution

Fritidsaktiviteter

Flytning indenlands

Skolepsykolog

Børnesagkyndig rådgivning

Afgørelser, der relaterer sig til samvær - direkte omsorg

Fritidsaktiviteter

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 30. maj 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English