Forside %gt; Børn %gt; Forældremyndighed %gt; Ændring af forældremyndighed

Ændring af forældremyndighed

Barn_i_midten

Hvis I som forældre er enige, kan I selv aftale, hvem af jer der skal have forældremyndigheden over jeres barn.

Fra eneforældremyndighed til fælles forældremyndighed

Hvis en af jer har forældremyndigheden alene, kan I aftale, at I skal have fælles forældremyndighed.

Aftalen skal anmeldes til Statsforvaltningen på en særlig blanket for at være gyldig. Anmeldelse af aftalen kan også ske, før barnet bliver født. Blanketten skal underskrives af jer begge to. Når Statsforvaltningen har modtaget anmeldelsen, sender vi jer en kvittering for modtagelsen. Når I har modtaget kvitteringen for anmeldelsen, er aftalen gyldig.

Gå til anmeldelsesblanketten for fælles forældremyndighed 

Fra fælles forældremyndighed til eneforældremyndighed

Hvis I har fælles forældremyndighed over jeres barn, men ikke bor sammen længere, kan I aftale at ophæve den fælles forældremyndighed og overdrage forældremyndigheden til den ene forælder alene.

Aftalen skal anmeldes til Statsforvaltningen på en særlig blanket for at være gyldig. Blanketten skal underskrives af jer begge to. Når Statsforvaltningen har modtaget anmeldelsen, sender vi jer en kvittering for modtagelsen. Når I har modtaget kvitteringen for anmeldelsen, er aftalen gyldig.

Gå til anmeldelsesblanketten om ophør af fælles forældremyndighed 

Overførsel af forældremyndighed fra den ene forælder til den anden

Hvis en af jer har forældremyndigheden alene, kan I aftale, at forældremyndigheden skal overføres til barnets anden forælder.

Aftalen skal anmeldes til Statsforvaltningen på en særlig blanket for at være gyldig. Blanketten skal underskrives af jer begge to. Når vi har modtaget anmeldelsen, sender vi jer en kvittering for modtagelsen. Når I har modtaget kvitteringen for anmeldelsen, er aftalen gyldig.

Gå til anmeldelsesblanketten om overførsel af forældremyndighed

Overførsel af forældremyndigheden til andre end forældrene

Du og barnets anden forælder kan også aftale, at en anden end jer forældre skal have forældremyndigheden. Denne aftale skal godkendes af Statsforvaltningen, før den er gyldig. Der findes ingen særlig blanket til anmeldelse af denne aftale. Du skal i stedet skrive et brev til Statsforvaltningen, hvor du fortæller om dit ønske og begrunder det. Statsforvaltningen vil kun godkende aftalen, hvis den er til gavn for barnet.

Læs hvordan du skriver til Statsforvaltningen

Hvis I ikke er enige

Hvis I er uenige om, hvem der skal have forældremyndigheden over jeres barn og har brug for hjælp til at afklare situationen, kan I henvende jer til Statsforvaltningen. I skal udfylde og indsende "kontaktskema om forældremyndighed, bopæl og samvær". Læs mere om forældremyndighed og uenighed.

Til toppen af siden
Senest opdateret 21. mar 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English