Forside %gt; Børn %gt; Forældremyndighed %gt; Barnets ret til at udtale sig

Barnets ret til at udtale sig

Stor_dreng_iPad

Når Statsforvaltningen behandler en sag om forældremyndighed eller barnets bopæl, skal vi inddrage barnet, så barnets perspektiv og meninger kan komme frem. Det kan blandt andet ske ved en samtale med barnet. Der er ikke nogen aldersgrænse for, hvornår barnet skal inddrages i sagen. Barnet har ret til at sige sin mening, men det er barnets valg, om det ønsker at udtale sig. En samtale med barnet vil som udgangspunkt blive gennemført af en børnesagkyndig rådgiver.

At barnet har ret til at udtale sig betyder ikke, at barnet selv bestemmer, hvad der skal ske, og hvordan sagen skal afgøres. Det er en ud af flere måder at inddrage barnets perspektiv i sagen.

Hvis vi skønner, at det vil være til skade for barnet at blive direkte inddraget i sagen, vil det ikke ske. Det samme gælder, hvis vi vurderer, at det vil være unødvendigt på grund af sagens omstændigheder.

Læs Ankestyrelsens pjecer om børnesamtalen:
Børnesamtalen - Til forældre
Børnesamtalen - Til højtlæsning
Børnesamtalen - Læs selv

Barnets initiativret

Som en del af Forældreansvarsloven har alle skilsmissebørn på 10 år og derover en lovfæstet initiativret. Det betyder, at barnet har ret til at sige, hvordan det godt kunne tænke sig, at tingene skal være, nu hvor forældrene er skilt.

Læs mere under "Kun for børn"

Til toppen af siden
Senest opdateret 22. jan 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English