Forside %gt; Børn %gt; Forældremyndighed %gt; Forældremyndighed ved forældres død

Forældremyndighed ved forældres død

Barn_i_midten

Hvis I havde fælles forældremyndighed

Den efterlevende forælder har som udgangspunkt forældremyndigheden alene, hvis den ene forælder dør, og forældrene ved dødsfaldet havde fælles forældremyndighed.

Boede den efterlevende forælder sammen med barnet, kan ingen andre anmode om forældremyndigheden.

Hvis barnet ikke boede ved den efterlevende forælder ved dødsfaldet, kan andre end forælderen søge om at få forældremyndigheden. Denne ansøgning skal sendes til Statsforvaltningen i forbindelse med dødsfaldet.

Statsforvaltningen træffer herefter afgørelse om, hvorvidt den efterlevende forælder skal beholde forældremyndigheden, eller om denne skal tillægges en anden ansøger. Statsforvaltningen træffer afgørelsen ud fra, hvad der er bedst for barnet. Det gør vi ved at belyse barnets perspektiv – dvs. indhente oplysninger om barnet og ansøgerne. Vi tager også hensyn til barnets egne synspunkter alt efter alder og modenhed.

Hvis afdøde havde forældremyndigheden alene

Dør den forælder, der har forældremyndigheden alene, skal Statsforvaltningen bestemme, hvem der skal have forældremyndigheden fremover.

Den efterlevende forælder og andre kan herefter søge om forældremyndigheden. Hvis ingen søger om forældremyndigheden, kontakter Statsforvaltningen kommunen, der har pligt til at hjælpe med at finde en egnet forældremyndighedsindehaver.

Statsforvaltningen træffer herefter afgørelse om, hvem der skal have forældremyndigheden. Statsforvaltningen træffer afgørelsen ud fra, hvad der er bedst for barnet. Det gør vi ved at belyse barnets perspektiv – dvs. indhente oplysninger om barnet og ansøgerne. Vi tager også hensyn til barnets egne synspunkter alt efter alder og modenhed.

Hvis den ene forælder har forvoldt den anden forælders død

Har den ene forælder forvoldt den anden forælders død, kan andre anmode om at få forældremyndigheden, og Statsforvaltningen skal i alle tilfælde tage stilling til, hvad der er bedst for barnet i forhold til spørgsmålet om forældremyndigheden. Politiet underretter i disse tilfælde kommunen om sagen, hvorefter kommunen underretter Statsforvaltningen.

Hvis Statsforvaltningen vurderer, at det ikke er bedst for barnet, at den efterlevende forælder beholder forældremyndigheden, skal Statsforvaltningen vurdere og træffe afgørelse om, hvem der så skal have forældremyndigheden.

Statsforvaltningen træffer afgørelsen ud fra, hvad der er bedst for barnet. Det gør vi ved at belyse barnets perspektiv – dvs. indhente oplysninger om barnet og ansøgerne. Vi tager også hensyn til barnets egne synspunkter alt efter alder og modenhed.

Det gælder særligt i disse situationer, at Statsforvaltningen ved vurderingen af, hvad der er bedst for barnet på den ene side må tage hensyn til, at den efterlevende forælder er barnets eneste tilbageværende forælder. På den anden side skal vi også tage hensyn til, om det, at den ene forælder har forvoldt den anden forælders død, har skadet barnets forhold til den efterlevende forælder sådan, at det vil være bedst for barnet, at en anden har forældremyndigheden.

Hvis du vil vide mere

Du kan finde mere information forældremyndighed ved død i forældreansvarslovens §§ 15 og 15 a samt i vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl afsnit 2.4.6.

Til toppen af siden
Senest opdateret 15. nov 2018
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English