Forside %gt; Børn %gt; Faderskab %gt; Faderskab, når I ikke er gift

Faderskab, når I ikke er gift

Baby_på_fars_arm

Registrering i forbindelse med barnets fødsel

Er I ugifte forældre, skal I have faderskabet registreret i forbindelse med barnets fødsel.

I får faderskabet registreret ved at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring. Erklæringen skal, inden 14 dage efter barnets fødsel, udfyldes og indsendes elektronisk via www.borger.dk. Erklæringen fremsendes til morens bopælssogn eller kommunen, hvis barnet er født i Sønderjylland.

Er anmeldelsen ikke sket inden 14 dage efter barnets fødsel, vil Statsforvaltningen blive bedt om at rejse en sag om faderskab. 

Registrering under Statsforvaltningens behandling af sagen

Hvis I ikke har nået at få faderskabet registreret ved sognet/kommunen inden 14 dage efter fødslen, kan I afgive en omsorgs- og ansvarserklæring i forbindelse med den faderskabssag, som Statsforvaltningen rejser. Så snart vi modtager oplysninger om barnets fødsel, sender vi et brev til barnets mor med et link, som I kan benytte til at udfylde erklæringen.

Er én af jer under 18 år (eller under værgemål), skal omsorgs- og ansvarserklæringen altid sendes til Statsforvaltningen.

Faderskabet kan ikke registreres ved fødslen, hvis moren inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift med en anden mand uden at være separeret.

Registrering før barnets fødsel

Udgangspunktet er, at registrering af faderskabet bør ske ved kirkekontoret (kommunen, hvis barnet er født i Sønderjylland) i forbindelse med barnets fødslen. I nogle tilfælde kan det dog være hensigtsmæssigt at afgive omsorgs- og ansvarserklæring forud for fødslen. Dette kan eksempelvis være i tilfælde af alvorlig sygdom eller udsendelse i militær tjeneste. Ønsker I at afgive omsorgs- og ansvarserklæring før fødslen, skal I bruge Statsforvaltningens omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab (blanket 1). Vi kvitterer for modtagelsen og returnerer en kopi af omsorgs- og ansvarserklæringen til jer. Når barnet er født, skal I inden 14 dage efter fødslen selv anmelde registreringen af faderskabet til kirkekontoret/kommunen. Det gør I ved at sende kopien af omsorgs- og ansvarserklæringen til kirkekontoret/kommunen. Faderskabet bliver først registreret, når kirkekontoret/kommunen modtaget omsorgs- og ansvarserklæringen.  

 

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 21. dec 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English