Forside %gt; Børn %gt; Faderskab %gt; Om faderskabssager - kort fortalt

Om faderskabssager - kort fortalt

Babyhænder_mandehænder

Er I gift, bliver faderskabet til jeres barn registreret i forbindelse med fødslen. Er I ikke gift, er faderskabet anerkendt, hvis I som far og mor sammen underskriver en omsorgs- og ansvarserklæring. Erklæringen skal udfyldes og indsendes elektronisk via www.borger.dk senest 14 dage efter barnets fødsel.

Hvis I som forældre ønsker at indsende en omsorgs- og ansvarserklæring før barnet er født, skal I sende erklæringen til Statsforvaltningen. I så fald skal I udfylde denne omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab (blanket 1). I skal være opmærksomme på, at I efter barnets fødsel skal sørge for at få registreret faderskabet i CPR ved at aflevere den kvitterede omsorgs- og ansvarserklæring, som I vil modtage fra os, til personregisterføreren i morens bopælssogn eller kommune. 

Hvis I som forældre ikke indsender en omsorgs- og ansvarserklæring, skal moren - inden én måned efter at hun har født - give Statsforvaltningen navnet på barnets far eller mulige fædre. Moren kan oplyse navnet på faren, allerede mens hun er gravid.

Hvis den mand, som moren har udpeget som far, ikke vil anerkende faderskabet, kan vi beslutte, om der skal fremskaffes arvebiologisk bevis. Det vil sige en dna-undersøgelse.

Hvis moren nægter at oplyse navnet på en mulig far, skal hun til en samtale og vejledning i Statsforvaltningen. Nægter moren fortsat at oplyse et navn, sender vi som udgangspunkt sagen til behandling ved retten.

Hvis en mand mener, at han er far til et barn kan han i visse tilfælde anlægge en faderskabssag. Det gælder også, selvom han ikke er gift med barnets mor.

Hvis vi ikke kan afgøre en faderskabssag, sender vi sagen til behandling ved retten. Moren og de mulige fædre indkaldes til et retsmøde, hvor de skal forklare, om de har haft samleje og hvornår.

Både moren og de mulige fædre har pligt til at vidne, og de kan afhentes af politiet, hvis de ikke møder op. Retten kan også beslutte, at der skal tages prøver til en dna-undersøgelse. Rettens dom i en faderskabssag kan ankes til landsretten.

Til toppen af siden
Senest opdateret 22. mar 2016
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English