Forside %gt; Børn %gt; Samvær %gt; Hvem skal hente og bringe barnet?

Hvem skal hente og bringe barnet?

Barn_i_midten

I har som forældre et fælles ansvar for at hente og bringe jeres barn i forbindelse med samvær. I skal selv tilrettelægge transporten af barnet uden inddragelse af Statsforvaltningen. I skal aftale den transportordning, som I mener, er bedst for jeres barn, og mest hensigtsmæssigt i forhold til jeres situation.

I kan eksempelvis vælge at fordele transporten på den måde, som det ofte sker, nemlig ved at samværsforælderen afhenter barnet ved samværets begyndelse, og bopælsforælderen sørger for afhentning af barnet i forbindelse med afslutning af samværet.

Nogle forældre aftaler, at børnene kan rejse alene. DSB har på nogle togstrækninger tilbud om, at børnene kan rejse med børneguide. Se nærmere om børneguide på DSB's hjemmeside. Hvis I ikke er enige om, at børnene skal rejse alene, er vi normalt tilbageholdne med at bestemme dette. 

Da forældrenes fælles ansvar for at hente og bringe barnet i forbindelse med samvær fremgår direkte af loven, kan Statsforvaltningen som udgangspunkt ikke løse en tvist mellem forældrene om transporten ved en afgørelse. Statsforvaltningens mulighed for at træffe afgørelse om at fravige forældrenes fælles ansvar for transporten er meget restriktiv. Efter bekendtgørelsens § 14, stk. 2, kan Statsforvaltningen efter anmodning kun i helt særlige tilfælde fastsætte vilkår om fordelingen af forældrenes ansvar for transporten. Afgørelser om fravigelse af det fælles ansvar skal træffes ud fra en konkret vurdering.

Kan jeg få hjælp til transportudgifterne?

Hvis din indtægt er lav, kan kommunen måske hjælpe dig med tilskud til transportudgifterne i forbindelse med samværet.

Du kan kun få hjælp, hvis du ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne.

Du kan kontakte socialforvaltningen i din kommune for at høre, om du har mulighed for at få hjælp.

Se lov om aktiv socialpolitik § 83, stk. 1.

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 31. maj 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English