Forside %gt; Børn %gt; Samvær %gt; Hvordan får I hjælp i Statsforvaltningen?

Hvordan får I hjælp i Statsforvaltningen?

Barn_i_midten

I Statsforvaltningen kan vi hjælpe jer med at få et bedre samarbejde til gavn for jeres fælles barn. Det kan for eksempel være, at I oplever situationer, hvor I har brug for hjælp til at håndtere jeres forældresamarbejde, eller har brug for hjælp til at lave aftaler, som fungerer godt for jeres barn.

Hvis I ikke er enige i spørgsmål om forældremyndighed, bopæl eller samvær, skal I udfylde og sende et skema.

Gå til kontaktskema om forældremyndighed, bopæl og samvær

Hvis din henvendelse handler om forældremyndighed eller barnets bopæl - og ikke samvær - så gå til siderne om forældremyndighed og bopæl.

Hvad sker der, når du beder Statsforvaltningen om hjælp?

Når Statsforvaltningen modtager din henvendelse, vurderer vi, hvordan vi bedst kan hjælpe jer. I langt de fleste tilfælde vil I blive indkaldt til et møde, hvor I kan få vejledning, så I selv kan finde gode løsninger for jeres barn. 

Det kan være nødvendigt, at I deltager i et eller flere møder. Statsforvaltningen har flere forskellige mødeformer. Hvis der er behov for et møde, vil vi indkalde jer til den type møde, som vi vurderer, er bedst egnet til at løse de problemstillinger, I oplever i samarbejdet om jeres barn. I kan også vælge at bede om børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling. 

Det er altid bedst, hvis I bliver enige om, hvordan samværet skal være. Hvis I ikke bliver enige, kan vi træffe afgørelse om samværet på grundlag af de oplysninger, I har givet os. Vi kan også hente oplysninger andre steder fra. Statsforvaltningen træffer afgørelsen ud fra, hvad der er bedst for barnet i den aktuelle situation.

Statsforvaltningen fastsætter normalt kun det overordnede omfang af samværet. I skal selv lave de detaljerede aftaler for samværet. Hvis I ikke kan blive enige om dette, kan vi tilbyde jer børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling.

Hvis du ønsker samvær med et barn, der bor i udlandet, kan du finde information på Ankestyrelsens hjemmeside.

Hvis dit barn af kommunen er anbragt uden for hjemmet, kan Statsforvaltningen ikke træffe afgørelse om samvær. Du skal da i stedet kontakte kommunen.

Til toppen af siden
Senest opdateret 22. jan 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English