Forside %gt; Om Statsforvaltningen %gt; Statsforvaltningens opgaver

Statsforvaltningens opgaver

Tilsynet_paragraftegn

Statsforvaltningen hører organisatorisk og budgetmæssigt under Børne- og Socialministeriet. Statsforvaltningen udfører opgaver for flere ministerier:

Børne- og Socialministeriet
Adoption
Navne
Separation og skilsmisse
Børne- og ægtefællebidrag 
Samvær
Forældremyndighed
Faderskab 

Sundheds- og Ældreministeriet
Kunstig befrugtning

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Opholdsbevis til EU/EØS-borgere
Familiesammenføring efter EU-retten 
Opholdstilladelse til udenlandske adoptivbørn 
Indfødsret

Justitsministeriet
Værgemål
Båndlagte midler
Opstart og drift af virksomhed for mindreårige

Transport- , bygnings- og boligministeriet
Klageinstans vedrørende kommunernes afgørelser efter byggeloven

Kirkeministeriet
Direktørerne varetager sammen med biskoppen opgaver, der påhviler stiftsøvrigheden.

Øvrige opgaver:
Dækning af udgifter i sager efter loven om hegn og skel
Strandinger
Beskikkelse af medlemmer til Beboerklagenævn, Huslejenævn og de kommunale Børne- og Ungeudvalg

Til toppen af siden
Senest opdateret 1. feb 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English