Forside %gt; FAQ %gt; Værgemål

Værgemål

Jeg vil gerne søge om iværksættelse af et værgemål for min demente mor, men jeg bryder mig ikke om, at hun bliver umyndiggjort. Kan man undgå en umyndiggørelse?

Svar: Ja. Førhen blev man umyndiggjort, hvis man kom under værgemål, men det gør man ikke i dag. Ved iværksættelse af eksempelvis et økonomisk og personligt værgemål er vedkommende derfor stadig myndig. I dag bruger man ikke længere begrebet umyndiggørelse. Der er i stedet mulighed for at fratage den retlige handleevne, dog kun vedrørende økonomiske forhold. Der er ikke mulighed for at fratage en person den retlige handleevne vedrørende personlige forhold.

Jeg vil gerne indsende en ansøgning om iværksættelse af værgemål for min demente far, men jeg er i tvivl om, hvorvidt jeg skal sætte kryds ved fratagelse af den retlige handleevne.

Svar:

Den retlige handleevne er retten til at forpligte sig økonomisk.  Hvis man ikke er frataget den retlige handleevne, kan man indgå juridisk bindende aftaler, f.eks. aftale om køb af en bil, fast ejendom m.v. Hvis man er frataget den retlige handleevne, er man som hovedregel ikke forpligtet af sine økonomiske handlinger. Derfor vil en person, der er frataget den retlige handleevne og som køber eksempelvis en ny bil, ikke være bundet af denne handel. Det er derfor kun nødvendigt at fratage din far hans retlige handleevne, hvis der er risiko for, at han indgår uoverskuelige juridiske aftaler, optager forskellige lån eller hvis der er risiko for, at han bliver udnyttet økonomisk.

En sag om fratagelse af den retlige handleevne kan kun afgøres ved en domstol.


Jeg er værge for min onkel. Jeg er ikke så god til at lave regnskaber. Hvad sker der, hvis jeg ikke får indsendt regnskabet?

Svar: Hvis du ikke indsender regnskabet inden 1. juni, har vi mulighed for at bestemme,  at du fratages beskikkelsen og at din onkel får en anden værge i stedet.

Jeg vil gerne indsende en ansøgning om iværksættelse af et værgemål for min mor, men jeg er usikker på, hvordan ansøgningen skal udfyldes.

Svar:

Det er muligt at sammensætte et værgemål alt efter, hvad der er behov for i en given situation. Et værgemål må dog aldrig være mere omfattende end højst nødvendigt. Det er derfor vigtigt, at du nøje overvejer, hvilket behov din mor har i forhold til et værgemål. Der findes som udgangspunkt følgende former for værgemål: 

  • Samværgemål
  • Personlgt og/eller økonomisk værgemål
  • Personligt og/eller økonomisk med fratagelse af den retlige handleevne.

 Værgemål kan desuden begrænses til en bestemt begivenhed, eksempelvis salg af en ejendom, en flytning eller lign. Det er derfor vigtigt, at du skriver, hvorfor du søger om iværksættelse af et værgemål.

Du kan læse mere om de forskelige former for værgemål. under overskriften "Hvem kan få en værge".


Jeg er værge for min onkel vedrørende alle økonomiske forhold. Min onkel har en formue stående i forvaltningsafdelingen. Jeg vil nu gerne bruge 15.000 kr. af formuen til at holde hans 80 års fødselsdag. Kan jeg det?

Svar: Hvis der skal bruges af din onkels formue, skal det godkendes af Statsforvaltningen. Hvis vi vurderer, at det er et fornuftigt formål også set i forhold til størrelsen af formuen, vil vi godkende, at pengene frigives. Enhver usædvanlig disposition skal godkendes af Statsforvaltningen.

Vores søn er over 18 år og udviklingshæmmet. Han bor på institution og der er behov for et værgemål. Da vi er hans forældre, ønsker vi begge at være hans værger. Kan det lade sig gøre?

Svar: Nej. Det er kun muligt at beskikke én værge. 

Jeg har en skriftlig fuldmagt til at styre min fars økonomi. Er det så nødvendigt, at der iværksættes et værgemål?

Svar: Ikke nødvendigvis. Hvis du ved hjælp af fuldmagten har mulighed for at dække det behov, din far har for hjælp, i forhold til sin økonomi, så er det ikke nødvendigt med et værgemål. Der kan dog være situationer, hvor en fuldmagt ikke er tilstrækkelig. Hvis der f.eks. er brug for, at du skal tage stilling til personlige forhold eller økonomiske forhold, fuldmagten ikke vedrører, så er en fuldmagt ikke tilstrækkelig, og der vil være behov for et værgemål.

Min hustru er blevet svært dement og skal flyttes på plejehjem. Kan jeg blive hendes værge?

Svar:

Ja.

Først skal du dog overveje, hvilket værgemål der er nødvendigt. Måske er det kun nødvendigt, at værgemålet omfatter forhold i forbindelse med flytningen på plejehjem. Er det tilfældet, vil du med fordel kunne beskikkes som værge.

Hvis der er problem til generel varetagelse af din ægtefælles økonomi, kan der være behov for at værgemål omfatter mere end flytningen, f.eks. alle økonomiske forhold.

Du kan også blive værge for din ægtefælle, når værgemået omfatter alle økonoiske forhold. Du skal imidlertid være opmærksom på reglerne om Statsforvaltningens tilsyn med værgen. Dette betyder blandt andet at en eventuel formue over 75.000 kr. skal indsættes i en godkendt forvaltningsafdeling. Desuden skal værgen hvert år indsende et regnskab.

Hvis der beskikkes en anden end ægtefællen til værge, eksempevis et fælles barn, så skal værgen og ægtefællen i samarbejde varetage øonomien, for den der er under værgemål. Statsforvaltningens tilsyn med værgen vil ikke gælde i sådan et tilfælde. En eventuel formue skal således ikke indsættes i en godkendt forvaltningsafdeling. Der skal heller ikke aflægges regnskab til Statsforvaltningen. Hvis værgemålet omfatter alle økonomiske forhold, vil det derfor oftest mere hensigtsmæssigt, at der beskikkes en anden end ægtefællen til værge.


Jeg har en udviklingshæmmet datter på 25 år. Hun har lige arvet en del penge. Der er derfor behov for en værge. Kan jeg selv blive hendes værge.

Svar: Ja, som udgangspunkt vil det være mest naturligt at beskikke en af de nærmeste pårørende til værge. Hvis der ikke er nogen pårørende, der kan påtage sig opgaven, har Statsforvaltningen nogle faste værger, vi kan beskikke.

Min far er blevet så dement, at han ikke længere kan bo i sin lejlighed. Han er så dårlig, at han ikke selv kan træffe beslutningen om at flytte. Kan jeg selv bestemme sammen med kommunen, at han skal flytte på plejehjem?

Svar: Nej, hvis du ikke er beskikket som værge for din far, kan du ikke træffe beslutninger på hans vegne. Du skal i stedet bede Statsforvaltningen om, at der bliver beskikket en værge, der så sammen med kommunen kan træffe beslutning om flytningen. Du vil formentlig kunne blive beskikket som værge. Hvis din far protesterer mod flytningen, skal kommunen anmode Statsforvaltningen om godkendelse af flytningen.

Vores søn er udviklingshæmmet. Han er lige fyldt 18 år og bor på institution. Vi har jo ikke længere forældremyndigheden over ham. Er der krav om, at han skal have en værge?

Svar: Nej, der er ikke krav om, at jeres søn skal have en værge. Han skal kun have en værge, hvis der er aktuelt behov for det. I mange tilfælde hjælper institutionen eller de pårørende med administrationen af pensionen, og så er der ofte ikke behov for en værge. Hvis jeres søn senere f.eks. arver en formue, kan der opstå behov for, at der bliver beskikket en værge for ham.

Til toppen af siden
Senest opdateret 14. aug 2014
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English