Forside %gt; FAQ %gt; Samvær

Samvær

Jeg har samvær med min 8 årige datter. Pigens mor forlanger imidlertid, at jeg ikke må besøge min familie, når min datter er hos mig. Kan hun bestemme det?

Svar: Når du har samvær med din datter, bestemmer du, hvad I skal lave. Din datters mor kan således ikke bestemme, at du og din datter ikke må besøge din familie.
Hvis samarbejdet ikke er så godt, kan vi tilbyde jer børnesagkyndig rådgivning.

Børnenes far forlanger at have børnene hvert andet år juleaften. Har han ret til det?

Svar: Hvis statsforvaltningen bliver anmodet om det, fastsætter vi normalt samvær juleaften til hvert andet år. Hvis der i jeres familie i en årrække har været en tradition for, at børnene er hjemme hos den forælder, de bor hos, juleaften, kan vi måske beslutte, at samvær juleaften skal fortsætte som det plejer.

Børnenes far har nu i næsten et år ikke kontaktet børnene. Nu kræver han at få samvær med børnene. Har han krav på det?

Svar: Et års manglende kontakt til børnene er ikke tilstrækkelig begrundelse for at afslå at fastsætte samvær.  Hvis samværet har været afbrudt i meget lang tid, kan det efter en konkret vurdering betyde, at statsforvaltningen afslår at fastsætte samvær. Se mere om afslag på samvær. 

Børnenes far har nu ikke kontaktet børnene i 3 måneder. Børnene savner ham. Kan statsforvaltningen ikke pålægge ham, at han skal have samvær med børnene?

Svar: Der er tale om en ret til samvær, men ikke en pligt. Hvis faderen ikke ønsker samvær, kan vi ikke tvinge ham til det. Vi kan dog tilbyde en børnesagkyndig rådgivning som en hjælp til forældrene til selv at løse problemerne. Du kan også bede om, at I indkaldes til et møde i statsforvaltningen.

Børnenes far kræver, at jeg leverer tøj med børnene, når de skal på samvær hos ham. Har jeg pligt til det?

Svar: Ja, du skal levere en passende mængde tøj og fodtøj med børnene på samvær hos deres far.

På grund af mit arbejde har jeg nogle gange problemer med at hente børnene om fredagen. Må jeg lade en anden hente børnene?

Svar:

I skal selv træffe afgørelse om transporten i forbindelse med samvær. I skal lave aftalen ud fra, hvad I skønner er bedst for barnet. Statsforvaltningen kan normalt ikke tage stilling til transporten.
Se mere om at hente og bringe


Jeg har hørt, at statsforvaltningen kan tilbyde konfliktmægling i forbindelse med problemer med samværet. Hvad går konfliktmægling ud på?

Svar: Statsforvaltningen har mulighed for at tilbyde konfliktmægling, hvis der er problemer med forældremyndighed eller samvær. Konfliktmægling er en metode til at hjælpe forældre i en konflikt til gennem forhandling at finde en løsning, som begge kan acceptere. Mæglerne styrer forløbet, mens forældrene selv har ansvaret for resultatet.
Se mere om konfliktmægling

Jeg har forældremyndigheden over min datter. Hun har samvær med sin far. Jeg er bange for, at min datters far vil tage min datter med til sit hjemland i forbindelse med samværet, og så ikke komme tilbage med hende. Hvad skal jeg gøre?

Svar: Hvis din datter er ved at blive bortført til udlandet, skal du kontakte politiet. Du kan læse mere på netstedet www.boernebortfoerelse.dk.
Statsforvaltningen har mulighed for at træffe afgørelse om, at faderens pas skal deponeres i forbindelse med samvær. I særlige tilfælde kan vi bestemme, at samværet skal være overvåget.

Hvor gammel skal min datter være, før hun selv kan bestemme, hvor meget samvær der skal være?

Svar:

Når statsforvaltningen skal behandle en sag om samvær, skal vi inddrage barnet i sagen. Der er ingen aldersgrænse for, hvornår barnet skal inddrages. Formålet er, at vi skal have barnets perspektiv og synspunkter frem, så vi kan træffe den afgørelse, der er bedst for barnet. At barnet skal inddrages i sagen betyder imidlertid ikke, at barnet skal kan bestemme. Se mere om samtaler med børn.


Min søns far fortæller mig aldrig, hvordan det går min søn i skolen. Har han pligt til det? Kan jeg få oplysningerne direkte fra skolen?

Svar: Det naturlige er selvfølgelig, at din søns far giver dig oplysningerne, men vi kan ikke pålægge ham at gøre dette. Selv om du ikke har del i forældremyndigheden, har du ret til at få orientering om din søn fra blandt andet skolen.
Se mere om orientering om barnet

Jeg vente et barn. Jeg kom kun sammen med barnets far i få uger. Vi har aldrig boet sammen. Får faderen ret til at have samvær med barnet?

Svar: Ja, udgangspunktet vil være, at han har krav på samvær. Det er ikke en betingelse, at han har boet sammen med barnet.

Jeg ønsker, at børnene bor en uge på skift hos mig og en uge hos deres mor. Børnenes mor vil ikke være med til dette. Kan statsforvaltningen træffe en sådan afgørelse?

Svar: Der er mulighed for, at statsforvaltningen kan bestemme, at barnet skal være lige meget begge steder, hvis vi mener, det er den bedste løsning for barnet. Det vil altid være en helt konkret afgørelse. Se mere om deleordninger.

Kan statsforvaltningen træffe afgørelse om samvær, når vi har fælles forældremyndighed?

Svar: Ja, statsforvaltningen kan fastsætte samværet for den af jer, der ikke har barnet boende. Statsforvaltningens afgørelse træffes efter helt de samme regler for forældre med fælles forældremyndighed som forældre med eneforældremyndighed.

Jeg og børnenes mor kan slet ikke samarbejde om mit samvær med børnene for tiden. Kan statsforvaltningen hjælpe os til at få en bedre dialog?

Svar:

Når I har problemer med at blive enige samværet, kan statsforvaltningen tilbyde forældrene og børnene en børnesagkyndig rådgivning. Rådgivningen foretages af psykologer eller socialrådgivere hos statsforvaltningen. Der kan være tale om et eller evt. flere møder.
Se mere om rådgivning


Jeg har en datter på 10 år. Statsforvaltningen har bestemt, at jeg har 2 ugers samvær med hende i sommerferien. Må jeg tage hende med til udlandet?

Svar: Udgangspunktet er, at du skal udøve dit samvær i Danmark eller i de andre nordiske lande. Du må derfor kun tage din datter med til udlandet, hvis du aftaler dette med din datters mor, eller hvis statsforvaltningen træffer afgørelse om det.
Statsforvaltningen vil ofte ud fra en konkret vurdering kunne bestemme, at barnet vil kunne komme med til udlandet i nærmere bestemt omfang.
Hvis I har fælles forældremyndighed er udgangspunktet dog, at forældrene kan tage barnet med til udlandet uden at spørge den anden eller statsforvaltningen. Det gælder dog ikke, hvis der er uenighed om forældremyndigheden.

Mine to drenge på 7 og 8 år bor hos deres far i København. Jeg bor selv i Århus. Jeg har hidtil selv rejst frem og tilbage med børnene. Jeg synes nu, børnene er så gamle, at de kan rejse alene med tog, evt. med DSB´s børneguidetog. Drengenes far vil ikke acceptere dette. Kan jeg kræve, at drengene rejser selv?

Svar: Det er et konkret skøn, hvornår børnene er klar til at rejse alene. Det kan have betydning, om børnene er vant til at rejse alene, og hvor langt de skal rejse. I skal selv træffe beslutningen ud fra, hvad i synes er bedst for børnene. Statsforvaltningen kan normalt ikke tage stilling til transporten.
Se mere om transport

Jeg bor alene med min datter på 6 måneder. Hendes far siger, at jeg skal give hende bleer og mad med på samvær, da han jo betaler børnebidrag. Har jeg pligt til dette?

Svar: Nej, den forælder, der har samvær, skal selv afholde udgifterne ved samværet. Du skal dog give barnet en passende mængde tøj med på samværet.

Jeg bor i Kolding sammen med min datter. Min datters far bor lige i nærheden. Jeg og min datter flytter nu til København. Min datters far er utilfreds med dette. Han kræver nu, at jeg betaler halvdelen af transportudgifterne. Skal jeg det?

Svar: I har som forældre et fælles ansvar for transporten i forbindelse med samvær. I skal aftale den transportordning, som I mener er bedst for jeres barn. Statsforvaltningen kan som udgangspunkt ikke tage stilling til transporten.  Læs mere på siden "Hvem skal hente og bringe barnet".

Til toppen af siden
Senest opdateret 14. aug 2014
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English