Forside %gt; FAQ %gt; Separation / skilsmisse

Separation / skilsmisse

Min mand og jeg har været separeret i over ½ år nu. Jeg vil gerne vide, om vi så bliver skilt automatisk?

Svar: Nej, I bliver ikke skilt automatisk. I skal søge om skilsmisse. I kan finde ansøgningsblanketten på www.statsforvaltningen.dk eller www.borger.dk. I skal betale 370 kr. i gebyr for at blive skilt, og Statsforvaltningen må ikke at behandle jeres ansøgning, før I har betalt gebyret. Du kan også på egen hånd sende ansøgningen til Statsforvaltningen og betale gebyret på 370 kr. Statsforvaltningen skriver så til din mand, og hvis han ikke protesterer mod at blive skilt, kan Statsforvaltningen lave en bevilling til skilsmisse. 

Vi er blevet separeret for et stykke tid siden, og vi har fundet ud af, at vi alligevel ikke ønsker at være separeret. Vi har derfor talt om, at vi vil flytte sammen. Vi er klar over, at vores separation falder bort, når vi flytter sammen igen, men vi er usikre på, hvad det betyder for de aftaler, som vi har lavet, f.eks. omkring delingen af vores bo. Vi havde delingsformue, da vi var gift, og vi har i forbindelse med separationen delt vores bo.

Svar: Hvis I flytter sammen igen i separationstiden, gælder jeres separation ikke. Det vil sige, at den gensidige troskabspligt gælder igen, at I igen har delingsformue, at I igen arver hinanden, hvis en af jer dør. Hvis det senere viser sig, at I alligevel ikke vil bo sammen og ønsker at være separeret, skal I starte forfra. Det vil sige, at I igen skal søge om separation, og I skal igen lave aftale om deling af delingsformuen. Hvis I ønsker at undgå at skulle dele igen, kan I oprette en ægtepagt om særeje.

Min mand og jeg skal separeres. Det er noget, som vi er enige om. Vi er også enige om ægtefællebidrag og om, at jeg skal blive boende i den lejlighed, som vi har lejet. Behøver vi så at komme til møde i statsforvaltningen?

Svar: Hvis du og din mand er enige om, at I vil separeres eller skilles, og I også er enige om de forskellige aftaler, som I skal være enige om, kan I undlade at komme til en såkaldt vilkårsforhandling i Statsforvaltningen. I skal dog være opmærksomme på, at selv om I begge siger, at I ikke vil komme til et møde, kan Statsforvaltningen alligevel bestemme, at I skal til en vilkårsforhandling, hvis vi mener, at der er grund til det. Ifølge reglerne skal Statsforvaltningen holde møde (vilkårsforhandling), hvis vi mener, at særlige omstændigheder taler for det. Det vil Statsforvaltningen for eksempel gøre, hvis vi er i tvivl om, hvorvidt I begge forstår betydningen af separationen eller skilsmissen og de aftaler, som I skal indgå, hvis der er noget, der tyder på, at I ikke er klar over, hvilke rettigheder I har, eller hvis der er noget, som tyder på, at I er blevet presset til at aftale noget.

Min kone og jeg skal separeres. Vi har fået et ansøgningsskema. Vi kan se i skemaet, at vi kan fravælge at komme til vilkårsforhandling. Hvad er en vilkårsforhandling?

Svar: En vilkårsforhandling er et møde hos Statsforvaltningen, hvor sagsbehandleren fortæller jer om, hvad det indebærer at blive separeret, og hvilke regler der gælder for fordelingen af det, som I ejer: delingsformuen. Under vilkårsforhandlingen, vil sagsbehandleren også drøfte de aftaler med jer, som I skal indgå for at blive separeret. Hvis I er enige om alle vilkår for separationen, kan I lade være med at vælge en vilkårsforhandling.

Jeg vil gerne separeres, og jeg vil gerne vide, hvad min mand og jeg skal være enige om, for at vi kan blive separeret.

Svar: Du og din mand skal være enige om, at I vil separeres eller skilles. Derudover skal I tage stilling til og være enige om, hvorvidt den ene af jer skal betale bidrag til den anden (ægtefællebidrag). Hvis den ene af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden, skal I også være enige om, i hvor mange år bidraget skal betales. I behøver ikke at være enige om, hvor meget der skal betales i månedligt ægtefællebidrag. Det kan Statsforvaltningen afgøre. Hvis I bor til leje, skal I aftale, hvem der skal blive boende i lejligheden. Hvis I ikke er enige, kan du sende ansøgningen til os med din underskrift alene. Så indkalder vi jer til et møde (vilkårsforhandling, gebyr 1.630 kr.), og hvis der stadig ikke er enighed efter vilkårsforhandlingen, så kan vi sende sagen i retten, hvis du beder os om det.

Svar: Der skal betales et gebyr på 370 kr., hvis man søger om separation eller skilsmisse. Hvis man samtidig ønsker en vilkårsforhandling, skal der betales et gebyr på yderligere 1.630 kr. I alt 2.000 kr. Det gælder også, hvis ægtefællerne ikke er enige om at blive separeret eller skilt, og hvis de ikke er enige om vilkårene. I tilfælde af at ægtefællerne ikke er enige, skal der afholdes en vilkårsforhandling, og gebyret på de 370 kr. skal også betales. Efter aktivlovens § 81 kan man hos sin kommune prøve at søge om hjælp til at betale gebyret.

Min mand og jeg har nu været separeret i 3 år. Er der en grænse for, hvor længe vi kan være separeret?

Svar: Nej, der er ingen grænse. I kan forblive separeret, så længe I vil. I kan når som helst under separationen blive skilt, hvis I er enige om det. Hvis I er uenige, har I ret til at blive skilt efter et halvt års separation, men I kan være separeret lige så længe, I ønsker det. I fortsætter derfor med at være separeret, indtil I eventuelt flytter sammen igen eller bliver skilt.

Min kone og jeg skal separeres. Vi skal have solgt huset og finde nye steder at bo. Det kan jo godt tage lang tid, før huset bliver solgt. Vi vil derfor gerne vide, hvor lang tid kan vi blive boende sammen, efter at vi er blevet separeret.

Svar: Der findes ikke faste tidsgrænser i ægteskabsloven, men det antages i praksis, at fraseparerede normalt kan blive boende sammen midlertidigt på samme bopæl i 2-3 måneder efter separationsbevillingen er lavet, eller der er afsagt dom om separation, uden at separationen dermed er brudt. Det forudsætter dog, at grunden til, at ægtefællerne er blevet boende sammen, er, at ingen af dem eller en af dem ikke har kunnet finde et andet sted at bo. Fristen på de 2-3 måneder regnes fra separationens dato, det vil sige den dato, hvor Statsforvaltningen har lavet jeres separationsbevilling, eller hvis I bliver separeret ved dom, den dato dommen er afsagt.

Vi har sendt ansøgning om separation til statsforvaltningen, og vi vil gerne vide, om vores separation gælder fra den dag, hvor vi har underskrevet papirerne og sendt dem til statsforvaltningen?

Svar: En separation eller en skilsmisse gælder først fra den dag, hvor Statsforvaltningen har lavet bevillingen.  Datoen står på selve bevillingen. Hvis ægtefæller bliver separeret eller skilt ved dom, gælder separationen eller skilsmissen fra den dato, hvor der bliver afsagt dom i sagen.

Min mand og jeg er blevet gift for et år siden. Det lyder måske mærkeligt, men vi har fundet ud at, at vi gerne vil bo sammen, men at vi alligevel ikke ønsker at være gift. Kan det lade sig gøre, at vi bliver skilt, og at vi stadig bliver boende sammen efter, at vi er blevet skilt?

Svar: I kan godt blive skilt, uden at I flytter fra hinanden. Hvis I er skilt, kan I også flytte sammen igen. Skilsmissen gælder stadig i begge eksempler.

Jeg ønsker at blive separeret fra min kone. Jeg har et ansøgningsskema, men min kone vil ikke skrive under på ansøgningsskemaet. Kan jeg så ikke blive separeret?

Svar: Du kan godt sende en ansøgning om separation eller skilsmisse til Statsforvaltningen, selv om din kone ikke vil skrive under. Når Statsforvaltningen har modtaget din ansøgning, indkalder vi dig og din kone til et møde – en vilkårsforhandling (gebyr 1.630 kr.). Hvis din kone ikke vil være med til at blive separeret, vil vi på mødet hjælpe jer med at finde en løsning. Hvis det ikke er muligt, kan vi sende sagen til retten, der træffer afgørelsen. Du kan hos retten søge fri proces til en sådan retssag.

Min eksmand og jeg har fortrudt, at vi er blevet skilt, og vi er nu flyttet sammen igen. Kan det lade sig gøre at få ophævet skilsmissen?

Svar: Nej. I kan ikke få ophævet jeres skilsmisse. Hvis I ønsker at være gift, må I gifte jer igen. Hvis I kun var separeret, bortfalder jeres separation ved, at I er flyttet sammen igen.

Min mand og jeg er enige om, at vi vil separeres. Vi er også enige om, at ingen af os skal betale bidrag til den anden. Vi har 2 børn, men vi kan ikke blive enige om, hvor børnene skal bo. Kan vi så blive separeret?

Svar: Ja, I kan godt blive separeret, selv om I ikke er enige om, hvor jeres børn skal bo efter separationen. Når I ikke er enige om, hvor børnene skal bo efter separationen, kan I hos Statsforvaltningen komme enten til et møde, en børnesagkyndig rådgivning eller til en konfliktmægling og der få hjælp til at blive enige om, hvor børnene skal bo.

Min mand og jeg er separeret for nylig. Vi har et godt forhold til hinanden. Vi har 2 børn, og vi har talt om, at vi gerne vil holde ferie sammen med børnene for deres skyld. Kan vi sammen tage på ferie med børnene, uden at vores separation af den grund falder bort?

Svar: Hvis I kun tager på ferie sammen, falder jeres separation ikke bort af den grund.

Til toppen af siden
Senest opdateret 14. aug 2014
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English