Forside %gt; FAQ %gt; Ægtefællebidrag

Ægtefællebidrag

Retten har bestemt, at jeg har bidragspligt over for min tidligere kone. Hun har nu søgt Statsforvaltningen om at fastsætte bidragets størrelse. Hvor høj skal min indtægt være, før Statsforvaltningen bestemmer, at jeg skal betale noget?

Svar:

Vi er normalt tilbageholdende med at fastsætte ægtefællebidrag, hvis den, der skal betale bidraget, har en bruttoindtægt på under ca. 290.000 kr. om året (i 2019). Det er bruttoindtægten efter fradrag af eventuelt børnebidrag, vi regner med.

Se Hvordan fastsætter vi ægtefællebidragets størrelse?


Jeg vil gerne høre, hvordan Statsforvaltningen beregner ægtefællebidragets størrelse.

Svar:

Hovedreglen er, at bidraget fastsættes til én femtedel af forskellen mellem ægtefællernes bruttoindtægter. Der lægges normalt ikke vægt på ægtefællernes udgifter, medmindre det er udgifter til betaling af børnebidrag. Der gælder særlige regler, hvis den, der skal have bidraget, har en rimelig høj indtægt eller hvis den, der skal betale, har en lav indtægt.

Se Hvordan beregner vi ægtefællebidragets størrelse?


Min samlever og jeg har boet sammen i 15 år. Min indtægt er noget højere end hendes. Vi har ikke været gift. Kan jeg blive pålagt at betale ægtefællebidrag?

Svar: Nej, man kan kun pålægges at betale ægtefællebidrag, hvis man er eller har været gift.

Min ægtefælle og jeg er lige flyttet fra hinanden. Vi ønsker dog ikke at blive separeret endnu. Kan jeg søge om at få ægtefællebidrag fra min mand, selvom vi hverken er separeret eller skilt, men kun flyttet fra hinanden?

Svar: Ja, du kan søge Statsforvaltningen om, at din ægtefælle pålægges at betale bidrag til dig, hvis han eller hun forsømmer sin forsørgelsespligt.

Da vi for et halvt år siden blev skilt, bestemte vi, at ingen af os skulle betale bidrag til den anden. Det har jeg fortrudt. Har jeg mulighed for at få det ændret?

Svar: Når I har bestemt, at der ikke skal være bidragspligt, har Statsforvaltningen ingen mulighed for at pålægge din ægtefælle at betale bidrag. Du kan dog anlægge en retssag mod din ægtefælle. Hvis retten skønner, at det er en urimelig aftale, I har lavet, er der mulighed for, at retten kan bestemme, at der alligevel skal være bidragspligt.

Da vi blev separeret, blev ægtefællebidraget fastsat til 1.000 kr. om måneden, da min mands indtægt ikke var så høj. Han har nu fået nyt arbejde, hvor han nok tjener noget mere. Kan jeg få ændret bidragets størrelse?

Svar:

Ja, du kan søge Statsforvaltningen om at få ændret bidragets størrelse. Du skal selv indsende en digital ansøgning, da der ikke sker nogen automatisk ændring.

Se Ændring af ægtefællebidragets størrelse


Statsforvaltningen har efter vores skilsmisse fastsat mit ægtefællebidrag til 2.500 kr. om måneden. Skal jeg betale skat af dette bidrag?

Svar: Ja, ægtefællebidrag er skattepligtig indkomst.
Se Skat og ægtefællebidrag

Statsforvaltningen fastsatte for to år siden, at jeg skal betale 3.000 kr. om måneden i ægtefællebidrag. Jeg er nu blevet arbejdsløs. Skal jeg fortsat betale bidraget?

Svar:

Når du er blevet arbejdsløs, er din indtægt formentlig blevet så lav, at du har mulighed for at søge Statsforvaltningen om bortfald af bidraget.  Det falder ikke automatisk bort, og derfor skal du selv søge om det. Hvis din indtægt er kommet under ca. 290.000 kr. årligt (i 2019), er der normalt mulighed for at lade bidraget nedsætte til 0 kr. Hvis din indtægt igen stiger, kan din tidligere ægtefælle igen søge om fastsættelse af bidraget.

Se Ændring af ægtefællebidragets størrelse


Jeg er pålagt at betale 3.000 kr. om måneden til min tidligere kone. Nu er hun taget på ferie med en ven. Kan jeg slippe for at betale bidrag, når hun har fået en kæreste?

Svar:

Hvis din tidligere kone flytter sammen med sin ven, kan du søge Statsforvaltningen om bortfald af bidraget. Hvis hun ikke er flyttet sammen med sin ven, men alligevel er så meget sammen med ham, at det kan sidestilles med et samliv, kan bidraget i særlige tilfælde også falde bort. Hvis din tidligere kone flytter fra sin ven, kan bidraget i nogle tilfælde igen fastsættes. Det gælder især, hvis hun kun har boet sammen med sin ven i kort tid.

Se Bortfald af ægtefællebidrag


Min tidligere hustru og jeg er skilt ved bevilling. Vi aftalte et ægtefællebidrag på 8.000 kr. om måneden i 5 år, og at bidraget kun kunne ændres ved dom. Jeg er nu blevet arbejdsløs og har ikke råd til at betale bidraget længere. Kan Statsforvaltningen ændre vores aftale?

Svar: Nej, Statsforvaltningen kan ikke ændre bidraget, da I har aftalt, at det kun skal kunne ændres ved dom. Du må derfor anlægge en retssag, hvis du og din tidligere hustru ikke kan blive enige om en ændring af bidraget.

Til toppen af siden
Senest opdateret 5. jan 2017
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English