Forside %gt; FAQ %gt; Adoption

Adoption

Jeg her en datter, som bor hos sin mor og sin stedfar. Min datters stedfar ønsker nu at adoptere min datter. Jeg vil dog gerne fortsat have kontakt til min datter. Har jeg ret til samvær, når min datter er bortadopteret?

Svar:

Hvis din datter bliver bortadopteret, mister du som udgangspunkt alle rettigheder og pligter over for hende.  Din datter vil efter en adoption blive betragtet som barn af moren og stedfaren. Der kan dog i helt særlige tilfælde efter anmodning fra dig fastsættes samvær eller anden form for kontakt, hvis din datter forud for adoptionen havde samvær eller anden form for kontakt med dig.

Se mere om retsvirkninger af en stedbarnsadoption her.


Jeg har en søn på 14 år fra et tidligere forhold. Min mand, som jeg har boet sammen med, siden min søn var helt lille, vil nu gerne adoptere ham. Min søn ved ikke, at min mand ikke er hans far. Behøver min søn at få at vide, at han skal adopteres?

Svar:

Det fremgår af reglerne om adoption, at statsforvaltningen ikke bør meddele adoption, når barnet er fyldt 12 år, og barnet ikke har givet samtykke til adoptionen. Afhængig af barnets alder og modenhed vil yngre børn også blive spurgt. Vi kan dog i særlige tilfælde tillade adoption uden indhentelse af barnets samtykke, hvis vi skønner, at indhentelse af samtykke vil være til skade for barnet. Det er efter vores og Ankestyrelsens opfattelse ikke nok, at du og din mand ikke ønsker, at din søn skal vide, at din ægtefælle ikke er far til ham. Du må derfor regne med, at det er nødvendigt, at din søn bliver spurgt.
Se mere om stedbarnsadoption.


Da vi ikke selv kan få børn, har vi nu besluttet, at vi gerne vil adoptere et barn fra udlandet. Hvordan starter vi en sådan sag.

Svar:

Når I ønsker at adoptere et fremmed barn, skal I først godkendes som adoptanter. I skal indsende en ansøgning om dette til statsforvaltningen.

Se mere om international fremmedadoption


Jeg blev for mange år siden adopteret af min stedfar. Jeg mistede senere kontakten til min stedfar. Jeg er nu begyndt at have en god kontakt til min biologiske far. Jeg kunne derfor godt tænke mig at få ophævet adoptionen. Hvordan er mulighederne for det?

Svar: Ankestyrelsen kan under visse betingelser ophæve en adoption. Du kan på Ankestyrelsens hjemmeside finde nærmere oplysninger om ophævelse af adoption.

Jeg blev adopteret som helt lille. Jeg vil nu gerne prøve at finde frem til mine biologiske forældre. Hvordan gør jeg det?

Svar: Statsforvaltningen og Ankestyrelsen har i mange tilfælde mulighed for at hjælpe med oplysninger om dine biologiske forældre. Du kan på Ankestyrelsens hjemmeside finde nærmere oplysning om fremgangsmåden.

Jeg har en datter på 45 år. Vi ønsker nu, at min mand skal adoptere hende, så hun bliver ligestillet med vores fællesbørn. Vi har været gift, siden min datter var 5 år. Kan det lade sig gøre?

Svar:

Der gælder ikke længere nogen grænse for, hvor gammelt et "barn" må være, når det adopteres. Adoptionen kan godt lade sig gøre, når din datter er opvokset hos din mand.
Se mere om stedbarnsadoption.


Jeg har en søn på 5 år fra et tidligere forhold. Samværet med min søns biologiske far er meget problemfyldt. Kan min mand adoptere min søn, så vi slipper for samværsproblemerne?

Svar: Hvis du og din søns biologiske far har fælles forældremyndighed, skal din søns far give samtykke til adoptionen. Hvis du har forældremyndigheden alene, så skal din søns far afgive en erklæring om, at han er enig i adoptionen. Hvis han ikke vil afgive samtykke eller protesterer mod adoptionen, kan det som udgangspunkt ikke lade sig gøre. Har kontakten mellem faderen og barnet været afbrudt i en længere årrække, kan adoptionen i nogle tilfælde dog alligevel gennemføres trods en eventuel protest fra faderen.

Min samlever, som jeg har boet sammen med i 5 år, vil gerne adoptere min søn, som jeg har fra et tidligere forhold. Kan han det?

Svar: Ja. Da du og din samlever har boet sammen i mere end 2½ år, kan han adoptere din søn, hvis de øvrige betingelser for stedbarnsadoption er opfyldt.

Til toppen af siden
Senest opdateret 14. aug 2014
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English