Forside %gt; FAQ %gt; Statsborgerskab

Statsborgerskab

Jeg er norsk statsborger og har boet i Danmark i sammenlagt 8 år.

Svar: Der er 2 muligheder for at få dansk statsborgerskab ved erklæring: 1) Du skal være mellem 18 og 23 år, bo i Danmark på det tidspunkt, hvor du søger om dansk statsborgerskab, du skal have haft fast bopæl i Danmark i mindst 10 år, heraf sammenlagt 5 år inden for de sidste 6 år. Du må ikke være straffet eller sigtet for lovovertrædelse. 2) Du skal være blevet nordisk statsborger på anden måde end ved naturalisation. Du skal være fyldt 18 år, og du skal have boet fast i Danmark i de sidste 7 år. Du må ikke være idømt frihedsstraf eller fået dom til forvaring i hospital for sindslidende eller lignende. Erklæringen er en særlig blanket, som du kan finde her. Erklæringen sendes til Statsforvaltningen.

Hvordan bliver jeg dansk statsborger, når jeg er statsborger i et land uden for de nordiske lande? Jeg har ikke tidligere været dansk statsborger.

Svar: Når du er statsborger i et ikke nordisk land og du ikke tidligere har været dansk statsborger, meddeles statsborgerskab ved naturalisation. Det vil sige, at din anmodning optages på et lovforslag, der behandles i Folketinget. Blanket til anmodning om dansk statsborgerskab på denne måde findes på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. Du kan klikke her for at komme til blanketterne på ministeriets hjemmeside.

Jeg er født som dansk statsborger og er senere blevet statsborger i et af de nordiske lande, Jeg er nu flyttet tilbage til Danmark og vil derfor gerne igen være dansk statsborger. Hvad gør jeg?

Svar: Du kan generhverve dansk statsborgerskab, hvis du vedblivende har været statsborger i et nordisk land, når du har taget bopæl i Danmark. Du kan også generhverve dit danske statsborgerskab, selvom du ikke bor i Danmark. Generhvervelse sker ved erklæring. Erklæringen er en særlig blanket, som du kan finde her.  Der findes 2 forskellige erklæringer, når du er nordisk statsborger. Du skal selv vælge, hvilken erklæring du kan bruge. Erklæringen sendes til Statsforvaltningen.

Jeg har før været dansk statsborger og er senere blevet statsborger i et andet land end de nordiske. Jeg vil gerne igen være dansk statsborger. Hvad gør jeg?

Svar: Frem til 1. september 2020 kan du generhverve dit danske statsborgerskab, hvis du for eksempel har mistet det, fordi du har søgt og fået et andet statsborgerskab. Du må ikke være fængselsstraffet fra du mistede dit danske statsborgerskab, og indtil du beder om at få det danske statsborgerskab tilbage. Generhvervelse sker ved erklæring. Erklæringen er en særlig blanket, som du kan finde her. Erklæringen sendes til Statsforvaltningen.

Jeg har hørt, at man kan søge om dobbelt statsborgerskab. Hvad skal jeg gøre?

Svar: Man kan ikke søge om at blive dobbelt statsborger i Danmark. Siden den 1. september 2015 har Danmark accepteret dobbelt statsborgerskab. Det betyder, at du ikke fortaber dit danske statsborgerskab, hvis du erhverver et andet. Det betyder også, at der ikke længere er krav om løsning fra dit tidligere statsborgerskab, hvis du nu ønsker at blive dansk statsborger. Hvis du allerede nu er dansk statsborger, skal du kontakte det andet lands myndigheder for at undersøge, hvordan du også bliver statsborger i dét land. Du skal være opmærksom på, at de danske regler ikke har bindende virkning for andre lande, og at det dobbelte statsborgerskab derfor afhænger af det andet lands regler.

Til toppen af siden
Senest opdateret 14. aug 2014
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English