Udtalelser efter emne

Klik på emne for at se offentliggjorte udtalelser.


A. Kommunalbestyrelsen
    • Møder
B. Kommunalbestyrelsens udvalg
    • Valg
        • Afstemninger
        • Forholdstalsvalg/flertalsvalg
        • Fritagelse for udvalgshverv
        • Gruppedeling/gruppesprængning
        • Konstitution
        • Substitution/udtræden/nyvalg til udvalg m.v.
        • Valg til udvalg, kommissioner m.v.
C. Borgmesteren
D. Budget, regnskab og revision
E. Tilsynet med kommunerne - kompetence, afvisninger, sanktioner m.v.
F. Optagelse af lån, vedtægter m.v.
G. Normalforretningsordenen
H. Inhabilitet
I. Diæter, honorarer og vederlag
J. Kommunale fællesskaber
K. Regionsrådet
    • Møder
    • Regionsrådets formand
    • Valg
        • Afstemninger
        • Forholdstalsvalg/flertalsvalg
        • Fritagelse for udvalgshverv
        • Gruppedeling/gruppesprængning
        • Konstitution
        • Substitution/udtræden/nyvalg til udvalg m.v.
        • Valg til udvalg, kommissioner m.v.
L. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten og myndighedsfuldmagten)
    • Accessorisk virksomhed og biproduktion
    • Almennyttekriteriet
    • Forbud mod begunstigelse af enkeltpersoner
    • Kommunal erhvervsvirksomhed i øvrigt
    • Kommunal interesse
    • Kommunal støtte til andre formål
    • Kommunal støtte til erhvervsvirksomhed
    • Lokalitetsprincippet
    • Økonomisk forsvarlighed
M. Budget, regnskab og revision
N. Forvaltningsloven og offentlighedsloven
    • Forvaltningsloven
    • Offentlighedsloven
O. Sektorlovgivning
    • Beskæftigelsesministeriet
    • Indenrigs- og Socialministeriet
    • Miljøministeriet
    • Undervisningsministeriet
    • Øvrige ministerier
P. Offentligretlige grundsætninger
Q. Udbudsbekendtgørelsen
Til toppen af siden
Senest opdateret 29. mar 2019