Udtalelser offentliggjort de seneste 14 dage

Der er ikke offentliggjort udtalelser de seneste 14 dage
Info om udtalelsen
Titel Aktiviteter på genbrugsområdet
 
Dokument  2015-8125.pdf
 
Dato for udtalelse 28-06-2017
 
Resumé Ankestyrelsen har udtalt, at det vil være i strid med lovgivningen, hvis kommuner sælger elektronikaffald. Vedrørende andet affald er det Ankestyrelsens opfattelse, at kommuner lovligt kan sælge affald, som kan genbruges, til private og erhvervsdrivende. Salget skal ske til markedspris.

Det er desuden Ankestyrelsens opfattelse, at kommuner er berettigede til at tage imod genbrugsgenstande, herunder elektrisk og elektronisk udstyr, når det sker som en naturlig afrunding af kommunens opgaver på affaldsområdet, herunder opgaven med at forebygge affald.
Kommunerne må i denne forbindelse ikke gå længere, end formålet tilsiger.
Det er endvidere Ankestyrelsens opfattelse, at kommuner kan sælge genstandene til private og erhvervsdrivende med henblik på, at genstandene genbruges. Salget skal ske til markedspris.

Oplysningerne i sagen giver ikke Ankestyrelsen grundlag for at foretage en vurdering af, om der er kommuner, der har organiseret salget af genbrugsgenstande på en sådan måde, at der er anledning til at overveje, om kommunerne skal bortforpagte opgaven eller på anden måde kan reducere deres andel i opgaven.
 
Publiceret 04-07-2017 09:10:00
 

Til toppen af siden
Senest opdateret 3. apr 2017