EU-ophold

EU-flag

EU-ophold er på disse sider en samlet betegnelse for opholdsret i Danmark efter EU-reglerne.

Som EU-borger kan du frit indrejse i Danmark og opholde dig i landet i op til tre måneder uden opholdsdokument. Hvis du søger arbejde, kan du opholde dig i landet i op til seks måneder uden opholdsdokument. De tre og seks måneder beregnes fra den dato, du rejser ind i Danmark.

Forventer du, at dit ophold i Danmark varer mere end tre måneder, skal du inden de tre måneder er gået søge om et EU-opholdsdokument. Hvis du allerede ved indrejsen ved, at du skal opholde dig i Danmark i mere end tre måneder, og du opfylder et af de opholdsgrundlag, du kan læse mere om på disse sider, anbefaler vi, at du indgiver ansøgningen om EU-opholdsdokument snarest efter, at du er indrejst.

Er du statsborger i et EØS-land (Island, Norge og Liechtenstein) eller Schweiz gælder samme regler for indrejse og ophold som for EU-borgere. Nordiske statsborgere er dog fritaget fra at søge om opholdsdokument. Nedenfor betegnes statsborgere i EU, EØS og Schweiz samlet som EU-borgere.

Et EU-opholdsdokument er din dokumentation for, at du som EU-borger - eller familiemedlem til en EU-borger - har ret til at opholde dig i Danmark.

Som statsborger i et EU-land har du en selvstændig ret til at tage arbejde i andre EU-lande. Er du EU-statsborger, kan du derfor starte med at arbejde umiddelbart efter, du er indrejst i Danmark – også inden du har søgt om og modtaget dit EU-opholdsdokument.

Hvis du under dit ophold i Danmark ændrer dit opholdsgrundlag – f.eks. fra studerende til arbejdstager – skal du ansøge om et nyt opholdsdokument.

Er du arbejdstager og skifter arbejdsgiver, er dette som udgangspunkt ikke en ændring i dit opholdsgrundlag. Opholdsdokumentet er ikke knyttet til en bestemt arbejdsgiver og er alene betinget af, at du fortsat er arbejdstager i EU-rettens forstand.

Tilsvarende gælder, hvis du som studerende skifter fra én videregående uddannelse til en anden.

Efter fem års uafbrudt lovligt ophold i Danmark kan du søge om et bevis for ret til permanent ophold.

Reglerne om ophold i Danmark for EU-borgere og deres familiemedlemmer er reguleret i EU-opholdsbekendtgørelsen.

Når du har modtaget dit EU-opholdsdokument, kan du efterfølgende rette henvendelse til Borgerservice i den kommune, hvor du bor, for at få et CPR-nummer, blive adresseregistreret og få et sygesikringsbevis. Som statsborger i et ikke-nordisk land kan du ikke få et CPR-nummer uden et opholdsdokument.

Du kan læse mere om EU-ophold, ansøgning, opholdsgrundlag, dokumentation m.v. via nedenstående links:

Hvem kan få et EU-opholdsdokument?

Ansøgning og dokumentation

Familiesammenføring med dansk statsborger

Udenlandske attester

Nordiske statsborgere

Permanent ophold i Danmark

Sagsbehandlingstid

Ophør af opholdsret

Klage

Mister jeg min opholdsret hvis jeg udrejser?

Har du mistet dit EU-opholdsdokument?

Dansk statsborgerskab

Hvis du vil vide mere

Skemaer og blanketter

Til toppen af siden
Senest opdateret 6. dec 2016
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English