Hvem kan blive formand?

Tilsynet_paragraftegn

Huslejenævn

 

I hver kommune skal der være et huslejenævn til at afgøre tvister mellem lejer og udlejer efter lejeloven og boligreguleringsloven. Flere kommuner kan aftale at nedsætte fælles huslejenævn.

Formanden for hvert nævn udpeges af Statsforvaltningen efter indstilling fra vedkommende kommunalbestyrelse. Statsforvaltningen udpeger desuden en suppleant for nævnsformanden. Både formand og suppleant udpeges for indtil 4 år ad gangen.

Det er en betingelse for at kunne udpeges, at vedkommende

 • har bestået juridisk embedseksamen,
 • ikke har særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer og ikke er erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler,
 • er myndig,
 • er uberygtet,
 • ikke er under værgemål eller samværgemål og
 • ikke har sit bo under konkursbehandling.

 

Beboerklagenævn

 

I kommuner med almene boligorganisationer skal der nedsættes et eller flere beboerklagenævn til at afgøre tvister mellem almene boligorganisationer og deres beboere. Flere kommuner kan aftale at nedsætte et fælles beboerklagenævn.

 

Formanden for hvert nævn udpeges af Statsforvaltningen efter indstilling fra vedkommende kommunalbestyrelse. Statsforvaltningen udpeger desuden en suppleant for nævnsformanden. Både formand og suppleant udpeges for indtil 4 år ad gangen.

Det er en betingelse for at kunne udpeges som formand, at vedkommende

 • har bestået juridisk embedseksamen,
 • ikke har særlig tilknytning til grundejer-, bolig eller lejerorganisationer og ikke er erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler,
 • er myndig,
 • er uberygtet,
 • ikke er under værgemål eller samværgemål og
 • ikke har sit bo under konkursbehandling.

 

Byfornyelsesnævn

 

I hver region nedsættes et byfornyelsesnævn. Statsforvaltningen udpeger formanden og de øvrige medlemmer.

Nævnet består af en formand, 2 bygningssagkyndige, 1 grundejer og 1 boliglejer. I nogle sager tiltrædes nævnet af yderligere 1 medlem, der skal være privat andelshaver. I nogle sager tiltrædes nævnet af yderligere 1 medlem, der skal være erhvervslejer. I nogle sager tiltrædes nævnet af yderligere 2 medlemmer, hvoraf det ene skal have brandmæssig sagkundskab, og det andet skal være læge med bolighygiejnisk sagkundskab.

 

Formanden skal være dommer. Det er vedkommendes retspræsident, der skal foretage udpegningen af dommere som formand og næstformand for byfornyelsesnævnene.

 

 

Hverken formanden eller de bygningssagkyndige medlemmer må have særlig tilknytning til grundejer- eller private andelsbolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler.

 

Det er en betingelse for at kunne blive formand eller medlem, at vedkommende

 • er myndig,
 • uberygtet,
 • ikke er under værgemål eller samværgemål og
 • ikke har sit bo under konkursbehandling.

 

Statsforvaltningen udpeger en suppleant for de almene medlemmer. Både formand, medlemmer og suppleanter udpeges for indtil 4 år.

Til toppen af siden
Senest opdateret 11. aug 2015
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English