Forside %gt; EU-opholdsdokumenter %gt; EU-ophold %gt; Ophør af opholdsret

Ophør af opholdsret

EU-Ophold_Europakort

Hvis de betingelser, der lå til grund for udstedelsen af dit EU-opholdsdokument, ikke længere er opfyldt, kan Statsforvaltningen træffe afgørelse om, at din opholdsret er ophørt.

Nedenfor vises nogle eksempler på situationer, der kan føre til ophør af opholdsret:  
 

 • Du har været arbejdstager, men er nu ledig, efter at du
  -  selv har opsagt din stilling eller selv er årsag til, at du er blevet opsagt
  -  har haft en midlertidig ansættelseskontrakt, som nu er udløbet
  -  ikke har tilmeldt dig Jobcentret som arbejdssøgende umiddelbart efter at være stoppet med at arbejde, eller du ikke er forblevet tilmeldt
   
 • Du har været studerende ved en uddannelsesinstitution, der er godkendt af eller finansieres af det offentlige, men har nu
  -  afbrudt dit studie 
  -  afsluttet dit studie 
   
 • Du har opholdsret som selvforsørgende (person med tilstrækkelige midler), men
  -  du kan ikke længere forsørge dig selv
  -  den person, der havde påtaget sig at forsørge dig, kan eller vil ikke længere forsørge dig 
   
 • Du har opholdsret som familiemedlem, og
  -  dit familiemedlem er ikke længere arbejdstager
  -  dit familiemedlem kan ikke længere forsørge dig
  -  du er blevet skilt fra din ægtefælle, som du er familiesammenført med
  -  du bor ikke længere sammen med din samlever, som du er familiesammenført med  
   

Hvis dit opholdsgrundlag ændrer sig, skal du indgive ansøgning om nyt EU-opholdsdokument til Statsforvaltningen.

Hvis du har fået tidsubegrænset ophold i Danmark, ophører din opholdsret normalt kun, hvis du forlader Danmark i mere end 2 år.  

Statsforvaltningen kan - enten af egen drift eller på baggrund af indberetning fra f.eks. en anden offentlig myndighed - starte en kontrolsag for at afklare, om du fortsat opfylder betingelserne for din opholdsret. Der vil altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering af omstændighederne i din sag, og du vil altid få mulighed for at give dine bemærkninger, inden der træffes afgørelse om din opholdsret.

Til toppen af siden
Senest opdateret 20. dec 2016
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English