Klage

Tilsynet_lup

Hvis du har fået afslag på din ansøgning om EU-opholdsdokument, er blevet meddelt ophør af din opholdsret, eller på anden måde ikke har fået det, du har ansøgt om, kan du klage over Statsforvaltningens afgørelse.

Klagen skal du sende til:

e-postadressen euophold@statsforvaltningen.dk

eller

Statsforvaltningen
Storetorv 10
6200 Aabenraa

Vi skal se på, om din klage indeholder oplysninger, der giver anledning til, at vi skal behandle din sag igen, altså om vi skal genoptage sagen. Hvis vi ikke genoptager sagen, sender vi din klage og alle sagsakter videre til Udlændingestyrelsen, som vil behandle klagen.

Klager du over en afgørelse inden syv dage efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen, har du, hvis du allerede opholder dig i Danmark, ret til at blive i landet, indtil klagesagen er afgjort.

Denne vejledning om muligheden for at klage over et afslag m.v. vil også fremgå af din afgørelse.

Til toppen af siden
Senest opdateret 6. dec 2016
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English