Forside %gt; EU-opholdsdokumenter %gt; EU-ophold %gt; Hvem kan få et EU-opholdsdokument?

Hvem kan få et EU-opholdsdokument?

Byggeplads

Du kan få udstedt et EU-opholdsdokument, hvis du er statsborger i et EU/EØS-land og opfylder et opholdsgrundlag efter EU-reglerne.

Du kan efter EU-reglerne bl.a. ansøge om opholdsdokument på følgende grundlag:

Arbejdstager
Du udfører lønnet arbejde i Danmark i minimum 10-12 timer om ugen i minimum 10-12 uger.

Selvstændig erhvervsdrivende
Du driver eller er ved at påbegynde en selvstændig virksomhed i Danmark.

Studerende
Du er indskrevet ved en offentlig eller privat uddannelse, der er støttet eller anerkendt af det offentlige. Du skal i Statsforvaltningen afgive en erklæring om, at du råder over tilstrækkelige midler til at forsørge dig selv under dit ophold i Danmark uden at falde det offentlige til byrde.

Tilstrækkelige midler (selvforsørgende)
Du råder over tilstrækkelige midler til at forsørge dig selv og din familie, eller du bliver forsørget af en person, som råder over tilstrækkelige midler til dit underhold i et omfang, så du ikke bliver en byrde for det offentlige. Midlerne skal mindst svare til summen af de ydelser, som du ville kunne modtage efter § 25, stk. 12, og § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

Familiemedlem
Du er familiemedlem til en EU/EØS-statsborger og ledsager eller slutter dig til EU/EØS-statsborgeren her i landet.  Den EU/EØS-statsborger, du ledsager eller slutter dig til, skal selvstændigt opfylde et af ovennævnte opholdsgrundlag eller have tidsubegrænset/permanent opholdsret. I modsætning til ovennævnte opholdsgrundlag kan du også som tredjelandsstatsborger - det vil sige statsborger i et land udenfor EU/EØS og Schweiz – opnå opholdsret efter EU-reglerne som familiemedlem.

OBS: Der gælder særlige regler, betingelser og ansøgningsprocedure for familiesammenføring, hvis du er familiemedlem til en dansk statsborger, som har opholdt sig i et andet EU/EØS-land eller Schweiz. Du kan læse mere her.

To typer opholdsdokumenter
Hvis du er EU/EØS-statsborger og bliver meddelt EU-opholdsdokument på et af ovennævnte grundlag, betegnes dokumentet som et opholdsregistreringsbevis. Beviset udstedes ikke for noget bestemt tidsrum, og det er gyldigt, så længe betingelserne for dit opholdsgrundlag fortsat er opfyldt.
Hvis du er familiemedlem fra et tredjeland, er dit opholdsdokument et egentligt opholdskort med dit foto, underskrift m.v.  Opholdskortet er tidsbegrænset, og varigheden vil svare til den forventede varighed af dit familiemedlems (EU/EØS-statsborgerens) ophold – dog maksimalt 5 år.

Ansøgning, betingelser og dokumentation
Læs om proceduren for at indgive ansøgning om EU-opholdsdokument, hvilke betingelser der knytter sig til hver enkelt af ovennævnte opholdsgrundlag og eksempler på relevant dokumentation her.

 

 

 

Til toppen af siden
Senest opdateret 8. maj 2017
Kontakt os
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English