Forside %gt; Bidrag %gt; Ægtefællebidrag %gt; Hvor længe løber ægtefællebidraget?

Hvor længe løber ægtefællebidraget?

Bidrag_lommeregner_penge

Ved separation eller skilsmisse skal I selv aftale, hvor længe der skal være pligt til at betale bidrag. Hvis I ikke er enige, kan Statsforvaltningen hjælpe jer med at blive enige om en aftale. I kan aftale, at ingen af jer skal betale bidrag til den anden. I kan også aftale, at den ene af jer skal betale bidrag til den anden i et bestemt tidsrum, for eks. 2, 5, 8 eller 10 år. I kan også aftale, at den ene har pligt til at betale bidrag uden tidsbegrænsning. I kan også aftale, at I skal have gensidig bidragspligt over for hinanden.

Hvis I ikke kan blive enige, skal retten træffe afgørelse om, hvorvidt der skal være pligt til at betale ægtefællebidrag og hvor længe pligten i givet fald skal vare.

Når retten skal træffe afgørelse om, hvor længe der skal betales bidrag, indgår det i rettens vurdering:

  • hvor længe I har været gift
  • om den, der skal have bidrag, har behov for bidrag eller selv kan tjene nok til at klare sig
  • om den, der skal betale, tjener nok til at betale.

Bidragsperioden kan normalt ikke overstige 10 år. Hvis der foreligger særlige omstændigheder, kan retten dog bestemme, at der skal være bidragspligt uden tidsbegrænsning. Det sker normalt kun, hvis ægteskabet har varet i 20 år eller mere.

I kan anke Byrettens dom herom til Landsretten.

Eksempler på retsafgørelser om bidragspligtens længde.

Østre Landsret i 2013 
13 års ægteskab. Mand på 52 år var erhvervsaktiv. Hustru på 42 år havde været erhvervsaktiv under ægteskabet og nu tilkendt fleksjob.
Ingen bidragspligt.

Vestre Landsret i 2012
21 års ægteskab og 3 års forudgående samliv. Hustru havde arbejdet på deltid siden første barns fødsel og havde en årlig indtægt på 250.000 kr. Mand var selvstændig erhvervsdrivende og havde en årlig indtægt på 650.000 kr.
Bidragspligt i 1 år.

Østre Landsret i 2012 
3 års ægteskab. Udenlandsk hustru på 51 år var flyttet til Danmark for at indgå ægteskab med dansk mand. Hun var under uddannelse, og manden arbejdede som afløser.
Bidragspligt i 1 år.

Østre Landsret i 2012 
30 års ægteskab og 10 års forudgående samliv. Mand på 62 år var erhvervsaktiv og havde en årlig indtægt på 480.000 kr. Hustru på 62 år havde været erhvervsaktiv under ægteskabet, men var førtidspensionist siden 2005/06.
Bidragspligt i 5 år.

Østre Landsret i 2010 
16 års ægteskab og 6 års forudgående samliv. Hustru på 40 år var førtidspensionist siden 2000. Mand på 43 år var erhvervsaktiv med en årlig indtægt på 550.000 kr.
Bidragspligt i 8 år.

Til toppen af siden
Senest opdateret 2. jul 2014
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English